Turpostane 2021

20 postar som inngår i turpostkortet Bjørgahaug Våkeldahaug Fadnastølen Havravatni   Skagasete  Lusaskard Sumhaug Dalhjella Fivelhola Kjeringafjellet Høgehaug Stokksete Rjupeskar Smørkletten Holestølen Hest Hedlesetnipa Mælen Nyanstøl (ved elva Kvinna i Kvinnadalen, aust og nedom for Vassvarden) Vassvarden Andre turpostar med klippetenger for Trim 30-kortet Tuftahaug Friksdal Raumålsgrinda Lauparfjellet Sevi Turpostar utan klippetenger Under Kleppa Skopasete… Read More Turpostane 2021

Innlevering av trimkort

Tursesongen går mot hell, men det framleis god tid att til å få gjort unna dei siste klippa. Erling Røysum Sport AS eller Små Livsgleder er klar til å ta imot kortet ditt. Hugs å skriva namn og tlf.nr på baksida av kortet. Vi minner om eigen trekning for barn fødd i 2002 og seinare blant… Read More Innlevering av trimkort

Bok på Hest!

23.07.16 er det reetablert post på Hest, ein god times til halvannan gange nord om Mælen eller Dalsbotnen. Posten inngår ikkje i trimprogrammet og har inga klyppetang. Vi får sjå om Hest kjem med på trimprogrammet eit seinare år. Inntil vidare er dette ekstra trim. Turen kan inngå som del av ein lenger tur: Frå Engjasete via… Read More Bok på Hest!

Sevi – Kjeringafjell

Frå sælet på Sevi er det merka sti til Kjeringafjell med stikker og raude merker på steinar. Frå sælet fører merka deg til den gamle foringsplassen. Starten på stien, eller rettare sagt dyretrakket som skråar opp lia, er merka med ei stikke like forbi plassen. Stien er grei å følgje, men litt oppi deler han seg. Her har… Read More Sevi – Kjeringafjell