Turpostane 2021

20 postar som inngår i turpostkortet

 1. Bjørgahaug
 2. Våkeldahaug
 3. Fadnastølen
 4. Havravatni  
 5. Skagasete 
 6. Lusaskard
 7. Sumhaug
 8. Dalhjella
 9. Fivelhola
 10. Kjeringafjellet
 11. Høgehaug
 12. Stokksete
 13. Rjupeskar
 14. Smørkletten
 15. Holestølen
 16. Hest
 17. Hedlesetnipa
 18. Mælen
 19. Nyanstøl (ved elva Kvinna i Kvinnadalen, aust og nedom for Vassvarden)
 20. Vassvarden

Andre turpostar med klippetenger for Trim 30-kortet

 • Tuftahaug
 • Friksdal
 • Raumålsgrinda
 • Lauparfjellet
 • Sevi

Turpostar utan klippetenger

 • Under Kleppa
 • Skopasete
 • Hangsete
 • Dalsete i Huksdalen

Kart over turpostane (med tenger)

Raud og gul stjerne = Dei 20 ordinære turpostane
Blå og gul stjerne = Ekstra trim med tang

Lenke til Trim-sida