Stadion

Syril stadion skal i 2020 byggast opp til eit moderne friidretts- og fleirbruksanlegg. I planlegginga har me tenkt på friidrettsgruppa, fotballgruppa, bruk i skulen, skigruppa og glade mosjonistar i bygda! Dette blir eit anlegg med høg kvalitet, til bruk for mange. Særskilt vonar me at det nye anlegget inspirerer til satsing på friidrett, kan hende «den neste» Karsten Warholm får nye Syril Stadion som si fyrste løpebane?

Ny_Syril_Stadion_256

Om Prosjektet

Det skal gjerast grunnarbeid på grasbane og løpebane og så skal dette byggast opp nytt. På eksisterande grasbane vert det ei fleirbruksflate til bruk for aldersbestemt fotball og kastøvelsar. Størstedelen av arealet vil vere gras, og ein mindre del vil vere kunstgras. På kunstgrasbiten skal det stå fastmontert vant med mål til bruk for dei minste fotballspelarane.

Løpebana vert bygd opp ny. Det vert 6 baner på nordre langside til sprintbruk og 4 baner rundt elles. Bana vert 333 meter lang og vil bli merka slik at alle vanlege distansar kan arrangerast på ho. Med dette prosjektet vil alle øvelsar i friidrett kunne trenast på og arrangerast på Syril stadion. Anlegget skal få lyssetting, for utvida bruk på kveldstid. Tilkomst til bana vil vere som i dag.

Tidsplan

Syril har gjennomført dugnad med riving av det meste av eksisterande anlegg. Oppstart av anleggsarbeidet er sett til 1. mars 2020. Det kan kome endringar på dette, avhengig av vêr. Entreprenør vil halde fram til midten av juli 2020. Så kjem ferdigstilling av toppdekke, dette inkluderer grasbane, kunstgras, tartandekke og naudsynt utstyr. Ferdigstilling av anlegget som heilskap er venta september 2020. Syril skal utføre deler av anlegget på dugnad, mellom anna støyping av betongfundament og å setje opp gjerde rundt springebane.

Anlegget skal sikrast med anleggsgjerde under heile perioden. Det vil bli massetransport frå Syril Stadion til Heggdalene, så i periodar vil det gå lastebilar langs denne ruta.

Me vonar folk i Leikanger gler seg til å få nytt anlegg, detta bli bra!

For spørsmål om prosjektet, kontakt

prosjektleiar for Syril, Jørgen D. Eikenes
Tlf: 91 37 28 22
E-post: jorgen.eikenes@disfva.no

eller

leiar for Syril, Per Hauge på:
Tlf: 90 86 58 33
E-post: syrstran@online.no