Stadion

Kioskinstruks (utskrift)

  • Ved aldersbestemt møter kioskvakt 20 min før kampstart.
  • Ved seniorkampar møter kioskvakt minst 30 min før.
  • Alle må bake ei platekake, eventuelt anna bakst. Det er vaffelrøre i kiosken som ein kan supplere med.
  • Vi sel ikkje sjokolade eller smågodt lenger. Fast utval i kiosken vil då vere vatn, brus, kaffi og kake/anna bakst.
  • Prisliste heng i kiosken.
  • Rydd ordentleg opp att etter deg!!!
  • Pengeskrinet står på øvste hylle i skap lengst til venstre. Pengar frå sal vert liggande i skrinet og vert henta av kioskansvarleg med jamne mellomrom. Pengar frå billettsal, billettar og lodd frå seniorkampar har eige skrin og Erlend Husabø styrer dette.
  • Enkelte dagar, når det er mange kampar på bana eller ein forventar meir tilskodarar enn vanleg, vil utvalet i kiosken vera litt annleis. Dette kjem kioskansvarleg attende til nokre dagar før og vil sende ut informasjon til dei som må trø til litt ekstra.
  • Kioskansvarleg er Linda Fossberg, 9929 1713. Ta kontakt dersom noko manglar eller de har spørsmål angåande kiosksalet.

Vaktliste for kiosken finn du i kampoppsettet for sesongen.