Stadion

Kioskinstruks (utskrift)

Kioskinstruks 2019

Nøklane til kioskane må ein hente på Kiwi. Alle nøklane heng på same knippe.

Om det er fleire kampar same dag, så er det viktig at den som har første kampen hentar nøklane. Kvar kioskvakt må sjekke dette! Siste vakt har nøklane ned att på Kiwi!

 • Ved aldersbestemt møter kioskvakt minst 30 min før kampstart.
 • Ved seniorkampar møter kioskvakt minst 40 min før.
 • Alle må bake ei platekake, eventuelt anna bakst. Det er vaffelrøre i kiosken  som ein kan supplere med.
 • Alle lag, både heimelag og bortelag, skal få frukt i pausen. Frukt finn de i kjølskapet og meir detaljert instruks heng i kiosken.
 • Vi sel ikkje sjokolade eller smågodt. Fast utval i kiosken vil då vere vatn, saft, brus, kaffi og kake/anna bakst. Meir info om vareutval er i kiosken.
 • Golvet i kiosken skal vaskast med jamne mellomrom. Kven som skal gjere dette, får de frå lagleiar. Oversikt vil og vere i kiosken.
 • Prisliste heng i kiosken.
 • Rydd ordentleg opp att etter deg!!!
 • Pengeskrinet står på øvste hylle i skap lengst til venstre. Pengar frå sal vert liggande i skrinet og vert henta av kioskansvarleg med jamne mellomrom. Pengar frå billettsal, billettar og lodd frå seniorkampar har eige skrin og Erlend Husabø styrer dette.
 • Enkelte dagar, når det er mange kampar på bana eller ein forventar meir tilskodarar enn vanleg, kan utvalet i kiosken vera litt annleis. Dette kjem kioskansvarleg attende til nokre dagar før og vil sende ut informasjon til dei som må trø til litt ekstra.
 • Kioskansvarleg er Linda Fossberg, 9929 1713. Ta kontakt dersom noko manglar eller de har spørsmål angåande kiosksalet.

 

Vaktliste for kiosken finn du i kampoppsettet for sesongen.