Alle innlegg av Arild Bjørk

http://bjrk.no/

Turpostane 2021

20 postar som inngår i turpostkortet

 1. Bjørgahaug
 2. Våkeldahaug
 3. Fadnastølen
 4. Havravatni  
 5. Skagasete 
 6. Lusaskard
 7. Sumhaug
 8. Dalhjella
 9. Fivelhola
 10. Kjeringafjellet
 11. Høgehaug
 12. Stokksete
 13. Rjupeskar
 14. Smørkletten
 15. Holestølen
 16. Hest
 17. Hedlesetnipa
 18. Mælen
 19. Nyanstøl (ved elva Kvinna i Kvinnadalen, aust og nedom for Vassvarden)
 20. Vassvarden

Andre turpostar med klippetenger for Trim 30-kortet

 • Tuftahaug
 • Friksdal
 • Raumålsgrinda
 • Lauparfjellet
 • Sevi

Turpostar utan klippetenger

 • Under Kleppa
 • Skopasete
 • Hangsete
 • Dalsete i Huksdalen

Kart over turpostane (med tenger)

Raud og gul stjerne = Dei 20 ordinære turpostane
Blå og gul stjerne = Ekstra trim med tang

Lenke til Trim-sida

Raudmerka til Sumhaug

Stien frå Geitadalen, inn Hottadalen, framover Seltuftebotnen, under Geitenipene og forbi Skitbrekkene og Kalvavatnet har fått raud merke. Det meste av klopper, i dei våtaste partia, har grunneigarane lagt på plass til månadsskiftet. Du kjem ut på stien til Sumhaug i underkant av Fjærlandssete. Å gå via Hottadalen er noko kortare enn Kløvjavegen (til Fjærlandssete) og byr på mindre skog og betre utsikt. Prisen er at du må ta litt meir stigning den første tredjedelen før du skråar nedover mot Kalvavatnet.

Stien vidare til Sumhaug er no raudmerka heilt fram til posten. På turen skal du passere mellom Kringlevatnet og Fjærlandssetevatnet. Litt før Steintjern og området overfor Sumhaug, er det store steinar å gå på over vatn. Du slepp å gå rundt heile Steintjern-området.

Etter at du har passert Steintjern, snur du nasen nordover og endar opp ved utløpet av Fjærlandssetevatnet. Vil du over til Sumhaug, er de berre å stige frå stein til stein og gå bort til stølsbøen. God tur!

Her er nokre bilete frå 1. august 2020:

Kjeringi Open-traseen trakka!

Det blei ikkje noko av Kjeringi Open 2020. Men Syril har fredag trakka heilt til Kjeringafjell og Kjeringi Open-løypa ned att til Damefall. Det er meldt flott ver i helga. Ta turen oppover mot Kjeringafjell, så langt du greier. Prøv gjerne heile eller deler av løypa ned att.

kjeringafjell-ver

PS! Hugs solkrem!

Valnemnda treng hjelp

Valnemnda si oppgåve er å finne frivillige som kan ta på seg ulike oppgåver i Syril for 2020. Mange tek attval, men nokon må erstattast. Valnemnda har jobba aktivt med å rekruttera, men lista over moglege kandidatar er no tom. Vi treng di hjelp til å finne personar som er villig til å ta på seg ei av desse rollene i Syril:

 1. Leiar for friidrettgruppa
 2. Leiar for skigruppa
 3. Leiar for barnegruppa
 4. Medlem i styret til Skihytta

Leiar er ei nøkkelrolle. Syril ønskjer å tilby eit variert tilbod. For å få det til er vi avhengig av at nokon vil ta på seg verv som leiar.

 • Kan du tenkje deg å ta ei av utfordringane/rollane over?

Ein av revisorane gir seg, men den andre blir med vidare slik at kontinuiteten blir ivareteken.

 •  Har du lyst til å vere med å revidere rekneskapen til Syril?

Meld deg til teneste eller send framlegg på kandidatar til arild@bjrk.no, telefon 95206049.

Start på handballsesongen!

Denne helga startar handballsesongen for fullt og Syril har fleire aldersbesemte lag som skal i aksjon.

Laurdag spelar J10 kampar i Saften:
12.00: Syril2 – Syril3
12.45: Syril – Jotun
14.30: Syril3 – Jotun
15.15: Syril – Syril 2

J 12 reiser til Vik og møter både Sogndal 1 og Sogndal 2 i Blixhalli.
G 12 spelar kamp mot Aurland i Sogndalshallen.

Også på søndag vert det spelt handball i Saften, der lag frå Førde, Stryn og Haugen/Eid i tillegg til Syril sitt G14 lag skal møtast. Kampane startar 12.00.
12.00: Førde – Stryn
14.00: Førde – Haugen/Eid1
15.00: Stryn – Syril
17.10: Syril – Førde

G10 laget vårt tek turen til Fjaler der dei skal spele mot Førde og Dale.

Me ønskjer alle laga lukke til med kampane sine!
Møt opp i Saften og hei fram unge og ivrige handballspelarar. Heia Syril!

Sogn og Fjordane-leikane

Sogn og Fjordane-leikane er utsett til laurdag 12. januar 2019 pga. snøforholda. Arrangementet vert elles gjennomført som planlagt i Sogndal Skisenter.

Sogn og Fjordane-leikane er eit arrangement på tvers av alle greinene i Sogn og Fjordane Skikrins og er open for alle, både aktive og nye, til å prøve ut dei ulike greinene.

Her skal alle kunne prøve alpint, langrenn, hopp, randonee og telemark uansett kva skiutstyr ein har. Det blir laga til spennande løyper for alle greinene rundt SIL-hytta i Sogndal Skisenter.

Les mer om Sogn og Fjordane-leikane her

Presentasjon

Vassvarden – ny start

VV-ny-start-2018-01Starten på turen til Vassvarden er flytta 500 meter frå ferjekaien på Hella, i retning Leikanger. Inntil vidare parkerer ein på Hella.

Skilt er sett opp i hagen like etter det siste det siste huset, på oppsida av vegen, før du kjem til Hella. Skilta leier deg inn på ein gamal kjerreveg som går opp til garden Vesterheim. Etter ca 100 meter kjem du til ei hjortegrind. Pass på å lukke ho etter deg.

Kjerrevegen går sikksakk opp lia. Omtrent halvveges kan du stikke ut på svaberga og få med deg utsikt over fjorden og ferjetrafikken. Oppe på Vesterheim passerer du like under det gamle skulehuset. Etter vel 50 meter i retning garden Vesterheim, kjem du til eit nytt skilt som peikar deg i retning av stien opp til Rud.

Til slutt eit bilete av ryddegjengen. Hardt arbeid utan maskinelle hjelpemiddel som følgje av det tørre, flotte veret vi har hatt i lengre tid:
VV-ny-start-ryddegjengen
Stein Dyngen står bak kamera. Per Olav Henjum såg seg rundt på Vesterheim og var ikkje med på bilete.

Vassvarden – ei oppdatering

2018-05-29
Med hjelp av Odd Arve Rakstad og co satsar ein i første omgang på å rydde og merke den gamle kjerrevegen/stien frå Sanden opp til Vesterheim. På Vesterheim kan du velje om du vil gå etter merka sti opp til Ruud eller tilbake til Flete. Som du ser av kartet vil det siste bli ein omveg når ein skal opp på Vassvarden.

Planen er at det blir ein ryddeaksjon på måndag 4.6.2018 kl 16:00. Ein del mann med 4 motorsager har allereie meldt seg. Ein reknar med at jobben er gjort i løpet av kvelden. Vil du hjelpe til er det berre å ta kontakt på trim@syril.no.

Vassvarden på pause inntil vidare

Hella-VassvardenGrunneigar på Hella var i kontakt med meg og gav beskjed om at han ikkje ville ha turgåarar på privatvegen eller gjennom eigedomen sin lenger. Det lyt vi berre respektere.

Syril trim vil:

 • vurdere om det er mogleg å finne ein alternativ start i nærleiken, eller
 • ta ned og flytte posten til ein anna stad.

Med mindre du går opp frå andre stadar, ikkje ta turen til Vassvarden inntil vidare.