Bok på Hest!

23.07.16 er det reetablert post på Hest, ein god times til halvannan gange nord om Mælen eller Dalsbotnen. Posten inngår ikkje i trimprogrammet og har inga klyppetang. Vi får sjå om Hest kjem med på trimprogrammet eit seinare år. Inntil vidare er dette ekstra trim.

Turen kan inngå som del av ein lenger tur: Frå Engjasete via Hest til sørspissen av Stav, ned Troeggi til Vassvarden, for å enda opp på Hella.