Klepparennet

Tid: Laurdag 20 februar 2021, kl. 12:00
Stilart: Fristil (intervallstart)

Med dagens smittevernreglar kan vi arrangere klubbrenn. 15. februar skal Skiforbundet gjere ny vurdering og det kan bli opna for at vi kan arrangere sonerenn (Indre Sogn).

Påmelding på www.minidrett.no seinast torsdag 18.02 kl. 23:59.

Syril-løperar kan melde seg til: nmslinde@gmail.com

Premieutdeling med premie til alle etter rennet.

Deltakarar som er 10 år og yngre får premie rett etter målgang.

Løypekart og startliste vert lagt ut seinast fredag kveld.

Fluor

Sogn og Fjordane Skikrins oppmodar om at det i alle arrangement i skikrins si terminliste kun skal brukast fluorfrie glid-produkt i sesongen 2020/21; https://www.skiforbundet.no/sogn-ogfjordane/nyhetsarkiv/2020/12/informasjon-fluorforbod/

Smittevern

På grunn av den pågåande koronapandemien er det avgrensing på  200 personar på arrangement, sida rennet er lokalt reknar vi med at det ikkje trengst å avgrense tal føresett. Skulle det etter påmelding vise seg at det blir over 200 personar, vil det bli avgrensing på tall føresette.

Alle som møter på rennet skal følgje dei generelle smittevernråda som gjeld i samfunnet:

  • Ved symptom på sjukdom skal ein halde seg heime
  • Hugs god hand- og hostehygiene
  • Hald minst 1 meters avstand
  • Alle må registrere seg når dei kjem til arenaen (arrangør hjelper til med registrering).

Vel møtt til skirenn på Kleppa!
Rennleiar Torunn Grut
Mobil: 91740637,  torgru63@gmail.com