Besøk på trimpostane

Vinter2015
Skagasete 2. mai 2015

Vinteren 2015 var ei hard nøtt og kjempa hardt for å bli. Utlegging av postane i høgda vart forsinka med ca ein månad. Likevel må ein kunne sei seg godt nøgd med besøket på postane.

I 2014 vart det registrert 14 511 besøk i bøkene. For 2015 er det registrert 13 660 besøk på dei same postane.

Ein nedgong på 851 registreringar er ikkje mykje med tanke på den snørike vinteren. Det har gitt seg utslag ved at nærpostar som Bjørgahaug og posten mellom Frækaland og Kleppa har fått auke i besøktalet.

2015 besøk på trimpostane