Barneidrett

Barneidretten er for born som går i 1. – 4. klasse. Det er lagt opp til at borna skal på innføring i ulike idrettar og aktivitetar – all idrett. Hovudmålsettinga er å få borna glade i å drive med fysisk aktivitet og samtidig få stimulert grunnleggande motoriske ferdigheitar, som til dømes å springe, hoppe, balansere, kaste, gripe, sparke ball, rulle osv. Aktiviteten skal vera allsidig og kan inkludere både trening i hallen, men også ski på Kleppa. 4. årstrinn har hovudfokus på handball.

Barnehandballen blir arrangert i samarbeid med handballgruppa, og har trening 1 gong i månaden. Det er handballgruppa som handterar betaling for barneidretten. Treningsavgift for både handball og barneidrett er 600 kr pr sesong, men om ein kun ynskjer å delta på barneidrett, så kostar det 200 kr.

NamnEpostTlf
Deta Gasser (leiar)
Eddie Borlaug

Syrstrond Idrettslag

%d bloggarar likar dette: