Barn

Barneidretten er for born som går i 1. – 4. klasse. Det er lagt opp til at borna skal på innføring i ulike idrettar og aktivitetar. Hovudmålsettinga er å få borna glade i å drive med fysisk aktivitet og samtidig få stimulert grunnleggande motoriske ferdigheitar, som til dømes å springe, hoppe, balansere, kaste, gripe, sparke ball, rulle osv. 4. årstrinn har hovudfokus på handball.

Leiar: Borgtor Bøyum, tlf 45452551