Barn

Barneidretten er for born som går i 1. – 4. klasse. Det er lagt opp til at borna skal på innføring i ulike idrettar og aktivitetar. Hovudmålsettinga er å få borna glade i å drive med fysisk aktivitet og samtidig få stimulert grunnleggande motoriske ferdigheitar, som til dømes å springe, hoppe, balansere, kaste, gripe, sparke ball, rulle osv. 4. årstrinn har hovudfokus på handball.

Leiar er Hilde Ruud
Nestleiar er Eva Hamre

I tillegg har kvar klasse sin kontaktperson. Det blir valt ny kontaktperson for kvar klasse kvart år.

Kontaktpersonar for dei ulike klassene 2015 /16

  1. kl: Anita Instefjord
  2. kl: Silje Hagenlund
  3. kl: Hilde Ruud
  4. kl: Ingvild Ramstad og Siv Krosshaug

Leiar i barnegruppa er Hilde Ruud (mob. 41637898)