Ferdigstilling av nye Syril stadion

Det var planlagt å legge toppdekke på stadion i mai, på grunn av innreisereglane som følgje av covid får me truleg først starte opp i juni. Me følgjer med på reglane framover og vonar me slepp ytterlegare forsinkingar.

All innandørs aktivitet avlyst

SYRIL avsluttar inn til vidare all innandørs aktivitet. Dette er grunngjeve med ein meir usikker smittesituasjon av koronaviruset i nærområdet vårt. Det blir sendt ut ny melding når ein kan starte opp att aktivitetane. For SYRIL v/ leiar Per Hauge

Syril – akademiet

Nå har vi gjennomført ei kartlegging om det var interessa for deltaking på Syril akademiet, og det var det, ca. 35 stk. ønskjer å delta, det er framleis plass til fleire. Så første helga med Syril akademi vert 9-11 april, med treningsøkter fredag, laurdag og søndag. Tilbodet er retta mot jenter og gutar i alderen… Read More Syril – akademiet