Støtte til friidrettsstadion

Hei Syril byggjer nytt friidrettsstadion, men må kanskje utsetje ferdiggjering pga. koronapandemien. Meir informasjon om anlegget og situasjonen finn du i vedlagte fil. Dersom du ikkje får opna fila, så sende ein epost til nmslinde@frisurf.no så skal vi sende den på epost. Vi håpar at medlemmane i Syril ønskjer å hjelpe til i denne vanskelege… Read More Støtte til friidrettsstadion

Tine fotballskule

Syril fotball arrangerar Tine fotballskule 10. – 13.august for dei som er fødde i 2008 – 2012. Meir informasjon og påmelding kjem på syril.no etter kvart.