Trenarforum med Marius Lenni Bøe

Onsdag 18. april vil Syril fotball arrangere trenarforum, med trenarutviklar i Sogn og Fjordane fotballkrets Marius Lenni Bøe. Marius har lang erfaring som trenar, seinast som ein del av trenarteamet til Sogndal i Eliteserien. Det vert ein dialog/teoridel på 45 min, deretter 60 min treningsøkt på bana med småguttelaget. Syril fotball oppfordra alle våre trenar til… Read More Trenarforum med Marius Lenni Bøe

Treningsavgift fotball 2018

På årsmøte for Syril fotball vart det vedteke at treningsavgiftene blir uendra frå 2017. Klasse Beløp Senior herrar 3.000 Senior damer 1.650 Aldersbestemt 1.650 Aldersbestemt 9-10 år 600 Miniputtfotball 500 Kontonummer: 3781 14 13101 eller Vipps 111103 Merk innbetalinga med: Treningsavgift <år> og spelarnamn Spelarar som ikkje har betalt får ikkje spela! NB! Alle må betale medlemsavgift i tillegg.

Avduking trimkort 2018

Syril trim inviterte turgåane til å levere inn bilete for bruk på korta i 2018. Vi takkar for bidraga. Bileta som prydar korta er: Turposttrim: Kari Kitty Stadheim – Sau og lam Trim 30: Vilde Rød Knudsen – Utsikt frå Lauparfjell PS! Vi let vinter vere vinter og kjem tilbake til salsstart seinare.

Nora på talentleir!

Nora Henjesand frå Syril er teken ut til Norges fotballforbund sin Talentleir for jenter fødd 2003. Samlinga er i Sarpsborg 18. – 21. mars. Dette er ein stor prestasjon som det ligg mykje trening bak. Gratulera så mykje til Nora. Syril fotball ynskjer Nora lukke til!

Skitrekket – oppdatering!

På grunn av nysnø og ønskje frå folk blir trekket halde ope torsdagane 18.00-20.30 i arbeidsvekene fram til påske. Trekket blir med andre ord kun stengt tirsdags kveldar. Om helgene er det ope som vanlig.

Innkalling årsmøte 2017 i Syril

Tysdag 27.2.2018 kl 1900 i Saften, kantina i Sogn Avis. Opning Godkjenning innkalling og sakliste Val ordstyrar og referent Val 2 medl. til underskriving protokoll Godkjenning årsmelding og rekneskap Fastsetjing medlemskontingent Framlegg til budsjett Val Formann Nestformann Kasserar Styremedlem Formann og nestformann gruppene 2 revisorar 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open 2 medl hyttestyre Valnemnd Innkomne… Read More Innkalling årsmøte 2017 i Syril

Rekrutteringsdommarkurs

Rekrutteringsdommarkurs i Sogndal på Fosshaugane Campus fredag 16. og laurdag 17. februar 2018. NFF Sogn og Fjordane arrangerer rekrutteringsdommarkurs for klubbane. Alle som ønskjer kan delta, der lågaste aldersgrense er for dei som er fødd i 2004. Påmeldingsfristen er: tysdag 13. februar. Send e-post til Marianne Husabø med namn, klubb og e-postadresse. Det er ingen øvre aldersgrense for… Read More Rekrutteringsdommarkurs

Årsmøte fotball 14. februar

Årsmøte i fotballgruppa onsdag 14. februar kl. 19.00 i Saften (4.etasje) Dagsorden Opning Godkjenning av innkalling og sakliste Val av ordstyrar og sekretær Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferatet Årsmelding frå fotballgruppa Rekneskap Innkomne saker Val Budsjett 2018 Orientering frå styret om aktuelle saker i 2018 Kva kan vere aktuelle tiltak/investeringar ved Stadionområdet… Read More Årsmøte fotball 14. februar