Raudmerka til Sumhaug

Stien frå Geitadalen, inn Hottadalen, framover Seltuftebotnen, under Geitenipene og forbi Skitbrekkene og Kalvavatnet har fått raud merke. Det meste av klopper, i dei våtaste partia, har grunneigarane lagt på plass til månadsskiftet. Du kjem ut på stien til Sumhaug i underkant av Fjærlandssete. Å gå via Hottadalen er noko kortare enn Kløvjavegen (til Fjærlandssete)… Read More Raudmerka til Sumhaug

Sumhaug frå Geitadalen

Trim-sida er oppdatert med videoar som viser korleis du kjem deg frå enden av vegen i Njøsadalen via Hottadalen til Sumhaug. Litt meir informasjon om turen finn du her.

Støtte til friidrettsstadion

Hei Syril byggjer nytt friidrettsstadion, men må kanskje utsetje ferdiggjering pga. koronapandemien. Meir informasjon om anlegget og situasjonen finn du i vedlagte fil. Dersom du ikkje får opna fila, så sende ein epost til nmslinde@frisurf.no så skal vi sende den på epost. Vi håpar at medlemmane i Syril ønskjer å hjelpe til i denne vanskelege… Read More Støtte til friidrettsstadion

Tine fotballskule

Syril fotball arrangerar Tine fotballskule 10. – 13.august for dei som er fødde i 2008 – 2012. Meir informasjon og påmelding kjem på syril.no etter kvart.