Kleppa

cropped-2011-02-vinter-leikanger-003-slalombakken-nedanfra-vid.jpg

Preparering av løyper

Trakkemaskina er i aksjon ved behov:

 • kvar tysdag og torsdag ettermiddag anten nede på Kleppa eller på Øvstestølen,
 • laurdag og søndag føremiddag både på Kleppa og Øvstestølen.

Følg med på: http://skisporet.no/sognogfjordane/kleppa.

loypekart_lite

Løypelengder er angitt i cirka distanse. Nyare målingar syner noko lengre løype på Øvstestølen målt etter GPS.

Løype Øvstestølen

Hovudsløyfa (gul) på Øvstestølen er 6,9 km lang (2017). Høgdeprofilen ser slik ut:

OSHLHP

Alternativ sløyfe (grøn) følgjer det meste av hovudsløyfa, men er lagt over myrane og er 6,8 km lang (2017). Høgdeprofilen er litt mindre krevjande:

OSSLHP

Skitrekket

Opningstider Frå Til
Tysdag (kveld) 18.00 20.30
Torsdag (kveld) 18.00 20.30
Laurdag 11.30 15.30
16.00 mars/april
Søndag  11.30 15.30
16.00 mars/april

Alle må retta seg etter skilt i bakken og respektere oppsette sperringar og andre sikringstiltak.

DET ER PÅBOD OM BRUK AV HJELM. (Gratis utlån også for vaksne)

This slideshow requires JavaScript.

 

Kleppakort vinteren 2017/-18

Kleppakortet er eit universalkort, som dekker alle aktivitetar for heile familien (event. Barn/vaksen) på Kleppa ein vintersesong. Kortet dekkar slalombakken, skikarusellar og (lys)løypeavgift.

Kleppakortet er for sal i vaktbua kontant, eller kan betalast til bankkonto 3781.07.31029 eller med VIPPS til 88235 merka med Kleppakort og namn. Me oppmodar om at ein betaler via bank eller VIPPS.

  Barn 0-6 år Barn 7-15 4. klassing Vaksne Familie
Kleppakort Gratis 1 000 Gratis 1 000 2 500

Plastlommer til å festa kortet om armen er til sals i vaktbua for kr 20. Alle i familien vil få utskreve eige kort. Kort kan ikkje overdragast til andre. Alle må bera kortet synleg på høgre overarm.

Dags-, kveldskort og enkel tur vinteren 2017/-18

  Barn 0-6 år Barn 7-15 4. klassing Vaksne Familie
Dagskort Gratis 120 Gratis 120 250
Kveldskort Gratis 70 Gratis 70 150
Enkel tur Gratis 20 Gratis 20 50

Betal kontant eller med VIPPS til 88235.  Merk betalinga med Dagskort, Kveldskort eller Tur.

Plastlommer til å festa kortet om armen er til sals i vaktbua for kr 20. Alle i familien vil få utskreve eige kort. Kort kan ikkje overdragast til andre. Alle må bera kortet synleg på høgre overarm.

Løypeavgift sesongen 2017/-18

Avgifta dekker drift- og vedlikeholdkostnader for trakkemaskiner, lysanlegg og løyper. Løypeavgifta kan anten betalast direkte på nettbank eller med kontantar i vaktbua/skitrekket. Minner om at løypeavgifta er inkludert i Kleppakortet.

Løypeavgift Kleppa kan betalast til Syril sin bankkonto 3781.07.31029 eller VIPPS til 88235 og merkast med namn og Løypeavgift.

Alder Pris
Småbarn 0-6 år Gratis
Person 600
Familie Alle i familien 900

 Musikk i bakken

Musikk i bakken

 1. Slå på forsterkar med knappen MAIN POWER (til venstre, under Onkyo)
 2. Slå på Bluetooth på mobilen din
 3. Søk fram Bluetooth-mottakaren UNITED BT02 og koble til
 4. Spel musikken din
 5. Juster VOLUME til passande høgd. Unngå noko høgare enn 26.

Kopling av høgtalarar

Når du koplar til høgtalarane, skal forsterkar vere avslått. Det kan vere lurt å ta med hovudlykt når du skal gjere dette sidan det ikkje er lys ute og holet på terminalane er lite. For at høgtalarane skal pumpe lyd ut og ikkje stå og ikkje “syge” lyd må dei koplast i rett fase:

 • BLÅ kabel til RAUD terminal på høgtalar
 • BRUN kabel til SVART terminal på høgtalar
 • Skru til litt slik at kabel ikkje dett ut

Sett ein høgtalar på øverste platning og ein høgtalar på trinn 2 frå toppen og peik dei i retning av trekket. Ta høgtalarane inn når det er meldt nedbør!

Dersom ikkje lyd

 • Sjekk om stikkontakt står i veggen
 • Sjekk om forsterkar står på. Knappen MAIN POWER er inntrykt
 • Trykk på knappen SYSTEM POWER, i tilfelle forsterkaren står i kvile modus. Ein liten diode under knappen skal lyse opp og straum vil bli slått på til utstyret kopla til forsterkar.
 • Sjekk om mobilen er kobla til UNITED BT02
 • Sjekk om om SPEAKERS står til A
 • Sjekk om INPUT SELECTOR står til AUX/VIDEO
 • Sjekk at TAPE-2 MONITOR ikkje er trykt inn

Radiosamband i bakken

 1. WT-KleppaSlå på radioane on/off-symbol
 2. Vel kanal med knappen ch. Om det er andre i nærområdet som nyttar samme type radio, vel ein kanal det ikkje er aktivitet på.
 3. Still inn ønska lyttevolum, t.d. 5 eller 6 er passe
 4. Bruk knapp på venstre side for å snakke (ptt – push to talk). Når knappen ikkje er inntrykt «lyttar radioen
 5. Test beep-knappen som gir ringesignal til radioar som er påslått

Tips ved bruk:

 • Hald radioen ca 30 cm frå munnen når du snakkar – snakk med vanleg røyst.
 • Ha radioen på innerlomma eller i band rundt halsen når du er på arbeid i trekket.
 • Trykk på «beep» knappen om du vil ha kontakt med nokon.

Ver merksam på at radioen er opent samband. Alle som er på samme kanal  (ch 1-8) kan høyre deg. Ein grei regel er og unngå unødig bruk, men samtidig bruke det so du blir kjent med utstyret – det kostar oss ingenting i bruk.