Medlemsavgift

Alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap til Syril i tillegg til treningsavgift innan særidrettane. Medlemsskap inkluderer følgjande forsikring. Når utøvarane blir eldre, må dei betale lisens for kvar særidrett. Utøvaren er då forsikra gjennom lisensen.

2017

FAMILIE 500
ENKELTMEDLEM 350
BARN UNDER 17 ÅR 250

Kontonummer: 3781 07 31029
Merk innbetalinga med: Medlemsavgift <år> og namn på familiemedlemer

Det blir ikkje lagt ut eller sendt bankgiroar i Posten. Bruk kvitteringen frå (nett-)banken som medlemskort!

Velkomen som medlem!!