Medlemsavgift

Alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap til Syril i tillegg til treningsavgift innan særidrettane. Medlemskap inkluderer følgjande forsikring. Når utøvarane blir eldre, må dei betale lisens for kvar særidrett. Utøvaren er då forsikra gjennom lisensen.

2023

FAMILIE*600
ENKELTMEDLEM350
BARN UNDER 17 ÅR250

Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235
Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemmar

Det blir ikkje lagt ut eller sendt bankgiroar i Posten. Bruk kvitteringen frå (nett-)banken som medlemskort!

Velkomen som medlem!!

*) Eit familiemedlemskap dekkar born som bur på same adresse som forelder/foreldra. Dersom borna er studentar og bur borte for å studere, godtek vi at dei kan inngå i eit familiemedlemskap med forelder/foreldra.

Syrstrond Idrettslag

%d bloggarar likar dette: