Trim

cropped-2014-08-skarholten-035.jpg

Formål

Syril si trimgruppe har som mål å vere eit alternativ til lag- og individuelle idrettar for dei som vil halde formen vedlike. Leikanger kommune har store friluftsområde lett tilgjengelege som kan nyttast både om sommaren og vinteren.

Kom gjerne med framlegg til aktivitetar som kan vere med å gi medlemmene eit variert trimtilbod i Leikanger. Gode idear og initiativ er særs positivt.

Trimprogram 2019

Klyppetenger og bøker ligg ute på postane. Klyppekort for trimåret blir lagt ut for sal i løpet av april. Klyppekort til trimmen er å få kjøpt hjå Små Livsgleder AS og Erling Røysum AS. Det er to typar:

  • Turpost, kr 100 – For dei som vil vitje alle 20 turpostane.
  • Trim 30, kr 50 – Kort  med plass til 30 klypp for dei som vil gå på nokre av postane, fleire gonger.

Korta kan kombinerast. Kjøper du begge og har dei med på turane, treng du berre 10 ekstra klypp/turar for å få fullt Trim 30-kort.

Trim 30 junior: Eigen trekning for barn fødde 2004 og seinare blant Trim 30-kort med minimum 20 klypp. Hugs å skriva fødselsåret på kortet før innlevering i haust!

Alle inntekter frå sal av trimkort går til premiar!

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ytte i 2015 kr 25.000 til oppgradering av postkassar og utstyr til lagring av utstyr for registrering av turane. I tillegg har Sogn Røyr AS og Byggmeister Langeteig & Volldal AS ytt støtte til dette.

Inviter andre med på tur

Du kan bruke Facebook-gruppa til Syril Trim til å oppretta arrangement, t.d. turar eller organiserte aktivitet som medlemmene kan melde seg på. (Hugs òg å gi beskjed til andre som du veit ikkje er på Facebook.)

Turpostane

Du finn meir om turane og andre turar her.

1. Bjørgahaug (362 moh, distanse 1,1 km)
Start frå trafostasjonen på Njøs og følg Sognefjordvegen S1, eller gå opp på Sanden. Fin utsikt over Systrond.

2. Våkeldahaug (650 moh, distanse 2,4 km)
Gå gjennom Hangsetegrinda og følg garden oppover. Litt oppi bryt stien av frå garden. Stien er merka med raude prikkar og tydeleg i terrenget. Flottare utsikt enn Bjørgahaug!

3. Fadnastølen (470 moh, distanse 2 km over Åsen)
Start frå Njøs (sjå etter treskilt merka Fadnastølen), eller om lag 1 km inne i Njøsadalen ved treskilt merka Fadnastølen. Bok og tang ligg i postkasse like før det øvre stølsområdet, på stien opp frå Njøsadalen.

4. Bergsete (900 moh, distanse 4 km frå Kvålen opp Kvannskar eller 5 km frå Njøs via Bjørgahaug og Våkeldahaug)
Kortast blir det via Fadnastølen og Kvannskar eller Havrane og Moldbakken. Du kan gå frå enden av skogsvegen mot Hangsete og gå opp frå Våkeldahaug i nordaustleg retning eller på merka sti frå Hangsete.

5. Skagesete (589 moh, distanse 2,2 km opp skogen frå Kvålen)
Du kan starte øvst på Dalenfeltet eller på Kvålen. Stiane kjem saman ved Haoahaug. Frå Kvålen går du opp like etter grinda, sjå etter treskilt, eller følgjer vegen.

6. Lusaskard (1004 moh)
Mange alternative startar i Njøsadalen som Skagasete eller via Geitadalen til Hottadalen og opp Storli, like heimom Blånipa/Hottanosi.

7. Fjærlandssete (880 moh)
Start i Geitadalen, inst i Njøsadalen. Fin familietur på god sti som kjem inn på stien frå Øvstedalen, litt over Furesete.

8. Dalhjella (265 moh, distanse 1 km frå bommen)
Ta av til venstre ein snau km etter bommen i Henjadalen. Sjå etter skilt ved vegen. Kort veg opp til stølsområdet.

9. Fivelhola (340 moh, distanse ca 4 km frå bommen)
Fin veg for jogging eller terrengsykkel inn Henjadalen.

10. Sevi (790 moh, distanse 5,5 km frå bommen)
Ta av frå traktorvegen i Fivelhola, gå opp lia på høgre side av Skuleåna til du endar på stølsområdet Sevi. Fin plass å ta ein pause og ete litt før du held fram til Kjeringafjellet. Bok og tang ligg i turpostkasse ved steinmur ca 50 meter søraust om sælet.

11. Kjeringafjellet (1314 moh)
Start frå Fivelhola om stølen Sevi, eller frå Kleppa. Fin og lang rundtur. Boka og tang ligg i turpostkasse som heng på vestveggen av radiobua, heilt aust på Kjeringafjell.

12. Under Kleppa (375 moh, distanse frå Frækaland 450 meter, ned frå Kleppa 350 meter, frå toppen av Leite 950 meter)
Posten står attmed stien omlag 1/3 av distansen frå Kleppa ned mot Frækaland. Finaste turen er frå toppen av Leite (Halvteigen) på Leikanger.

13. Stokksete (620 moh, distanse 4 km frå stadion)
Start frå Skahaug på den gamle stølsvegen gjennom Raumålsgrindafrå Kleppa eller frå stadion. Boka heng mellom nokre bjørker, nær Raude Kross-kassen.

14. Rjupeskar (935 moh)
Start på Kleppa der du følgjer stien i retning Kjeringafjellet. Etter passering av Kallbakk vil du skimte Rjupeskar i den vestlege enden av ryggen frå Fagreggi.

15. Smørkletten (805 moh, distanse 4 km frå Kleppa)
Frå Kleppa følgjer du sti til Stokksete til du kjem til lina som kryssar under Damefall. Følg line oppover mot Smørkletten. Frå Eggja går du stølsvegen. Ta av stølsvegen på høgste punktet ved treksilt. Følg merka rute herifrå til turposten.

16. Lauparfjellet (400 moh, distanse 2 km frå Kleppa, 1 km frå Eggja)
Frå Eggja følgjer du skogsvegen forbi Hamrestølen mot Høgehaug. Skilt ved vegen. Utsiktspunktet ligg omlag 50 meter frå vegen. Startar du frå Kleppa tek du av ved Husabøstølen og går framom Høgehaug.


17. Hest/Hestfjellet (1360 moh)
Start på Engjasete og gå til Dalsbotnen. Hald fram på nordsida av elva ned frå Fagereivatnet. Synleg sti opp bakken og eit stykke vidare opp mot ryggen. Turen kan kombinerast med besøk på Mælen.

18. Hedlesetnipa (600 moh)
Start frå grinda på skogsvegen utover frå Engjasete. Ta av omlag 100 m etter grinda. Fin utsiktsplass omlag halvveges mellom Engjasete og Dalsbotn.

19. Mælen (974 moh)
Start frå Engjasete og gå om Hedlesetnipa. Følg stien til Dalsbotn. Ta av mot sørvest like før stølsområdet. Flott utsikt i alle retningar.

20. Vassvarden (1025 moh)
Gå frå ferjekaien etter vegen mot Leikanger i ca 500 meter. Følg kjerrevegen frå Sanden til Vesterheim og deretter merka sti til garden Rud. Vidare oppover er det umerka, men godt synleg sti til stølane Skarde og Daurmålhaug. Frå Daurmålhaug går stien i austleg retning før det igjen ber oppover mot Vassvarden.

Vil du vere med å legge ut og hente inn postar, ta kontakt med ein av oss i trimgruppa.

Du finn meir om turane og andre turar her.

Ekstra trim

På nokre stadar er det sett opp turpostar som ikkje inngår i turposttrimmen. Her finn du bøker som du kan skrive deg inn i, og på ein del klyppetenger du kan bruke på Trim 30-kortet. Alle merka med * har klyppetang.

Skopasete * (450 moh, distanse 1,6 km) – Ny i 2018
Start på Skjer, ca 4 km frå ferjekaien. Stien startar på oppsida av vegen, i austlege enden av lomma for å sleppe ferjekøen forbi. Stien buktar seg sikk sakk opp lia. I Skopargilet kryssar du bekken som kjem ned i s-svingen like vest om Skjer.

Hangsete * (634 moh, distanse 2,7 km frå Njøs via Bjørgahaug)
Gå via Bjørgahaug eller følg skogsvegen frå Njøs. Frå Bjørgahaug på tydleg sti som går bakom Andhovden og kjem saman med skogsvegen. Fine utsiktspunkt mot Fresvik og Fatlabukta.

Tuftahaug * (680 moh, distanse 4,4 km frå Kvålen via Fadnastølen)
Hald fram nordover frå posten på Fadnastølen, forbi hytte og vidare etter merka og for det meste tydeleg sti.

Raumålsgrindi * (475 moh, distanse 1,7 km frå Kleppa eller 2,5 km frå stadion)
Halvveges mellom Skahaug og Stokksete på den gamle stølsvegen. Boka ligg i kasse på granlegg ved grinda. Frå Kleppa følgjer du vegen til leirduebana. Stien går inn i skogen og du følgjer til du møter på stien til Stokksete. Gå nedover ca 100 meter.

Friksdal * (685 moh)
Frå enden av vegen på Flya, hald fram rett fram på vestsida av elva til du kjem til Nyastølen. Der svingar du vestover og går inn til stølen i Friksdalen. Postkasse med bok heng på Krosshaug-sælet.

Dalsete i Huksdalen (750 moh)
Du kan køyre fram til transformatorstasjonen som er under bygging i Huksdalen i 2017/18. Gå ca 500 meter vidare til skogskoia til Hauge. Skilt til Dalsete markerer starten på stien. Dette er ein kort og grei ettermiddagstur. Om du er i Kleppaområdet kan du stikke nedom frå Rjupeskar eller nordover frå Smørkletten.

Tidlegare turpostar på pause

Det pågår anleggsarbeid i Huksdalen. Vi set følgjande post på pause inntil vidare:

Stavsete (760 moh)
Følg vegen til endes i Huksdalen. Gå omlag 2 km på stien på vestsida av elva Stavseta. Like før Stavsete kryssar du elva Reppa. Returen kan du ta via Nyastølen.

Nyastølen (685 moh, distanse 2,8 km frå transformatorstasjon)
Følg vegen til endes i Huksdalen. Etter vel 100 meter kryssar du elva Stavseta. Stien kryssar att og fram i lia under Nyastølen og Kjeringafjellet. Frå Nyastølen kan du gå nordover til Stavsete eller austover, inn Eitrebotn og opp på Kjeringafjellet.

Du finn meir om turane og andre turar her.

Kart over turpostane

Raud og gul stjerne = Dei 20 ordinære turpostane
Blå og gul stjerne = Ekstra trim

Kart over turpostar 2018

Kontaktpersonar

Namn Mobil E-post Facebook
Torill Felde 97140861 torill.felde@gmail.com Ja
Elianne Eggum 90630307  elianne.eggum@gmail.com  Ja
Ingar Hals 97473361 ingar.hals@vegvesen.no Ja
Renate Sæle 90783435 renate_saele@hotmail.com Ja

 

 

 

 Sponsorar

Langeteig Volldal litenSogn Royr AS - liten