Kategoriarkiv: Trim

Trekning Syril Trim 2022

Årets Syril trim er ved vegs ende, og vi har trekt vinnarane av gåvekort!

Etter to år med stor auke i sal av trimkort er vi i år tilbake på «normalnivå», dvs. om lag som i 2019. Men det er mange som har fullført både turpostkort og/eller Trim30-kortet, stor applaus til både barn og vaksne! Vi håpar de har hatt mange fine turar sjølv om veret ikkje var det heilt store i sommar. Og alle er velkomne på trimpostane våre, med og utan trimkort.

Premiane er gåvekort à kr 1.000 for turpostane og kr 500 for Trim 30. Ein stor takk til Erling Røysum AS og Små livgleder for delsponsing av premiane, noko som gjer at vinnarsjansen blir større. Dei gjer det og enkelt for oss i samband med sal og innlevering av trimkort.

Vi vil og takke dei to andre sponsorane våre, Sogn Røyr og Byggmeister Langeteig & Volldal, som støttar aktiviteten vår. Takk også til alle gode hjelparar med smått og stort i løpet av sesongen (legge ut nye bøker, rydde stiar, klopper, fikse trimkasser, videoar m.m.). Vi set stor pris på all hjelp vi får!

Vinnarar av turposttrimmen og gåvekort à kr 1.000:

 • Guro Marie Bruteig Bøyum
 • Frida Fykse Lomås
 • Tarjei Fykse Lomås
 • Kenneth Lomås
 • Anna Røysum
 • Dorthea R. Alisøy
 • Siv Merete Stadheim
 • Signe Lekven
 • Per Høgheim
 • Ingrid Rishovd
 • Hege N. Nornes

Vinnarar av Trim30 og gåvekort à kr 500:

 • Olav Føleide Skinlo
 • Truls Pettersen Tyssing
 • Eli Sofie og Ole Magnus Eggum
 • Selja Pettersen Tyssing
 • Bodil Nornes
 • Eline Dimmen Henjum
 • Mari Fykse
 • Astrid Solberg
 • Ove Andre Slinde
 • Ola Nornes
 • Solbjørg Halland
 • Helga Maj Myren
 • Perny Kristine Dimmen
 • Kari Kitty Stadheim
 • Borgtor Bøyum
 • Sissel Espe

Vi gratulerer alle med god innsats, og håpar at mange av dykk vil vere med neste år og. Gåvekorta får de i løpet av dei komande dagane!

Trimkort 2022

Trimkorta er klare for sal, og straks på plass i butikkane

De kan kjøpe trimkort hjå Erling Røysum og Små Livsgleder. Same pris som før: kr. 50,- for trim-30 kort og kr. 100,- for trimkort turpostar. De kan betale kontant eller med vipps (til 88235). Om de betalar med vipps så husk å merke betalinga med «Trim» slik at inntekta går til trimgruppa. Generelt så oppmodar vi flest mogeleg om å betale med vipps.

Torill har og trimkort heime hjå seg som det er mogeleg å få kjøpt. Ta gjerne kontakt på førehand:

Torill: tlf. 97140861, Sjurli 7

Dersom de kjem til «våte» bøker eller «utskrivne» bøker så vil vi gjerne ha tilbakemelding om det, slik at vi kan få lagt ut nye bøker der det trengst.

Takk for fine foto-bidrag! Det er Bjørn Carlsen og Sigbjørn Råsberg som har levert bilda vi har brukt på trimkorta. Evelyn Saltnes Slinde har teke bildet som er brukt på innlegget her.

Til slutt vil vi takke sponsorane våre, Sogn Røyr AS og Byggmeister Langeteig & Volldal, for at de støttar trimgruppa sitt arbeid!

God trimsesong til alle!

Helsing oss i trimgruppa: Ingar Hals, Elianne Eggum, Renate Sæle og Torill Felde

Vinnarar Syril Trim 2021

Hurra! Vinnarane i årets Syril Trim er klare!

Det har vore nok ein flott sesong for Syril trim med stor auke i antal selde trimkort. Tal innleverte trimkort er omtrent som i fjor. Også i år er det mange barn/unge som har fullført, stor applaus til både barn og foreldre!

Premiane er gåvekort à kr 1.000 for turpostane og kr 500 for Trim 30.

Ein stor takk til Erling Røysum AS og Små Livgleder for delsponsing av premiane, noko som gjer at vinnarsjansen blir større. Dei gjer det og enkelt for oss i samband med sal og innlevering av trimkort.

Vi vil òg takke dei to andre sponsorane våre, Sogn Røyr AS og Byggmester Langeteig & Volldal AS, som støttar aktiviteten vår.

Takk også til alle gode hjelparar med smått og stort i løpet av sesongen (legge ut nye bøker, rydde stiar, klopper, fikse trimkasser m.m.). Vi set stor pris på all hjelp vi får!

Vinnarar av turposttrim og gåvekort à kr 1.000:

 1. Tarjei Fykse Lomås
 2. Frida Fykse Lomås
 3. Eline Dimmen Henjum
 4. Hege Nilsen Nornes
 5. Lena Steig
 6. Rita Steig
 7. Lena Søderholm
 8. Hildur Liljedal Stølen
 9. Tonje Fjeld Hæreid
 10. Johannes Hamre
 11. Espen Sæterbø
 12. Kjell Remø
 13. Siw Merete Stadheim
 14. Nils Magne Slinde
 15. Bodil Nornes
 16. Steinar Fredheim
 17. Kjell Arne Valvik
 18. Ola Nornes

Vinnarar av Trim 30 og gåvekort à kr 500:

 1. Filip Myren Sæterbø
 2. Guro Marie Bruteig Bøyum
 3. Even Thue Wathne
 4. Selma England Skårhaug
 5. Frode Ølmheim
 6. Solbjørg K. Halland
 7. Ingrid Amundsen
 8. Magna Vangsnes
 9. Mari Fykse
 10. Ingrid Fredheim
 11. Beate Vangsnes
 12. Elisabeth Steig Eikeberg
 13. Borgtor Bøyum
 14. Rolf Almås
 15. Kjetil Ølmheim
 16. Bente Olsmo Høgheim
 17. Perny Kristine Dimmen
 18. Amalie Dimmen Henjum
 19. Kristin og Johanne Fredheim
 20. Siri R. Heggenes
 21. Gerd Karin Gjøringbø
 22. Astrid Solberg
 23. Linda Føleide Skinlo

Vi gratulerer alle med god innsats, og håpar at mange av dykk vil vere med neste år og.

Gåvekorta får de i løpet av dei komande dagane!

Havrane frå Geitadalen

Å gå frå Geitadalen om Tuftahaug til Havrane er eit lettare alterantiv enn frå Kvålen om Fadnastølen. Turen er på ca. 2 kilometer og det er ikkje mange høgdemeterane som skal forserast. På våren kan det vere litt vått i eller like etter snøsmeltinga. Stien vi bli merka opp att, men her er to videoar som tek deg fram til og tilbake frå Havrane. Du finn dei også på Trim-sida.

Alle trimpostane er no klare!

Trimposten på Nyanstøl (765 moh) i Kvinnedalen er komen på plass.

Kortaste alternativet er å parkere nær Eitorn og gå opp til klyngetunet Eitun før du følgjer stien opp og vestover, i retning Dalakleiv, Kvinna og Skoparsete. Like over husmannsplassen Trodlahaugen står det skilt. Lenke til tidspunkt i videoen Skjer-Skoparsete-Eitorn som viser skiltet og turen ned til Eitorn. Ved skiltet tek du av til Myrsete. Mellom skiltet og Myrsete har du den kraftigaste stigninga. Frå Myrsete held du fram nordover, i slakare terreng, inn Kvinnedalen, forbi Kluke, til du kjem til Nyanstøl.

Dersom du må parkere ute på ferjekaien, følg vegen mot Leikanger i ca 500 meter. Gå av ved starten av turen til Vassvarden og følg kjerrevegen opp til Vesterheim. Frå skulehuset held du fram austover, forbi Vesterheim, i retning klyngetunet Eitun. Like før Eitun følgjer du stien oppover mot elva Kvinna, som nemnt over.

Det er fleire flotte utsiktspunkt på turen og mange høgdemeter som gir god trim. Er du først på Nyanstøl, kan du like godt ta til venstre/vest og gå opp lia, nesten 300 høgdemeter, til Vassvarden for å sikre deg to klipp på ein tur.

Video frå turen kjem seinare i år.

Turpostane 2021

20 postar som inngår i turpostkortet

 1. Bjørgahaug
 2. Våkeldahaug
 3. Fadnastølen
 4. Havravatni  
 5. Skagasete 
 6. Lusaskard
 7. Sumhaug
 8. Dalhjella
 9. Fivelhola
 10. Kjeringafjellet
 11. Høgehaug
 12. Stokksete
 13. Rjupeskar
 14. Smørkletten
 15. Holestølen
 16. Hest
 17. Hedlesetnipa
 18. Mælen
 19. Nyanstøl (ved elva Kvinna i Kvinnadalen, aust og nedom for Vassvarden)
 20. Vassvarden

Andre turpostar med klippetenger for Trim 30-kortet

 • Tuftahaug
 • Friksdal
 • Raumålsgrinda
 • Lauparfjellet
 • Sevi

Turpostar utan klippetenger

 • Under Kleppa
 • Skopasete
 • Hangsete
 • Dalsete i Huksdalen

Kart over turpostane (med tenger)

Raud og gul stjerne = Dei 20 ordinære turpostane
Blå og gul stjerne = Ekstra trim med tang

Lenke til Trim-sida

Trekning Syril Trim 2020

Det har vore ein fantastisk sesong med stor auke i tal selde trimkort, og ikkje minst innleverte trimkort etter endt sesong. Det gjeld både Trim 30 og for dei som tek alle turpostane.

Ekstra gledeleg er at så mange barn/unge har fullført i år. Stor applaus til både barn og foreldre! Vi veit at det krevst både tid og krefter for å kome i mål med så mange turar. Vi gratulerer alle med innsatsen, og håpar at mange av dykk vil vere med neste år!

Premiane er gåvekort à kr 1.000 for turpostane og kr 500 for Trim 30. Ei stor takk til Erling Røysum AS og Små livgleder for delsponsing av premiane, noko som gjer at vinnarsjansen blir større. Dei gjer det òg enklare for oss i samband med sal og innlevering av trimkort.

Erling RoysumSmå livsgleder

Vi vil og takk dei to andre sponsorane våre, Sogn Røyr og Byggmeister Langeteig & Volldal AS, som støttar aktiviteten vår.

Vinnarar av turposttrimmen og gåvekort à kr 1.000:

 1. Guro Marie Bruteig Bøyum
 2. Bjørnar Eggum
 3. Rune Kjørlaug
 4. Linda Grebstad Grinde
 5. Borgtor Bøyum
 6. Vilde Rød Knudsen
 7. Johannes Hamre
 8. Trude Risnes
 9. Anne Liv Mæland Røysum
 10. Rolf Almås
 11. Ingrid Fredheim
 12. Sigrun Orrestad
 13. Irene Nornes
 14. Rita Steig
 15. Kari Kitty Stadheim

Vinnarar av Trim 30 og gåvekort à kr 500:

 1. Jonas Hagenlund Steig
 2. Tellef Gjerde Wilson
 3. Eline Dimmen Henjum
 4. Olav Føleide Skinlo
 5. Tiril Myren Sæterbø
 6. Borgny Kristine Brekke Steig
 7. Isak Hamre
 8. Siri R. Heggenes
 9. Inger Kristine Nes Henjum
 10. Randi Fikerud Njøs
 11. Marie Bremer Remø
 12. Eivind Yttri
 13. Kjell Remø
 14. Turid Måseide
 15. Ingrid Amundsen
 16. Birte A. Røysum
 17. Espen Sæterbø
 18. Helga Maj Myren
 19. Lise Olsmo Oen