Trimkort 2022

Trimkorta er klare for sal, og straks på plass i butikkane De kan kjøpe trimkort hjå Erling Røysum og Små Livsgleder. Same pris som før: kr. 50,- for trim-30 kort og kr. 100,- for trimkort turpostar. De kan betale kontant eller med vipps (til 88235). Om de betalar med vipps så husk å merke betalinga… Read More Trimkort 2022

Levering av trimkort

Frist for innlevering av trimkort er 1. november. De kan levere inn kort hjå Erling Røysum AS, Små livsgleder på Saften eller til Torill Felde (tlf. 97140861, Sjurli 7). Trimgruppa tek gjerne imot forslag til nye trimpostar for komande år!

Havrane frå Geitadalen

Å gå frå Geitadalen om Tuftahaug til Havrane er eit lettare alterantiv enn frå Kvålen om Fadnastølen. Turen er på ca. 2 kilometer og det er ikkje mange høgdemeterane som skal forserast. På våren kan det vere litt vått i eller like etter snøsmeltinga. Stien vi bli merka opp att, men her er to videoar… Read More Havrane frå Geitadalen

Alle trimpostane er no klare!

Trimposten på Nyanstøl (765 moh) i Kvinnedalen er komen på plass. Kortaste alternativet er å parkere nær Eitorn og gå opp til klyngetunet Eitun før du følgjer stien opp og vestover, i retning Dalakleiv, Kvinna og Skoparsete. Like over husmannsplassen Trodlahaugen står det skilt. Lenke til tidspunkt i videoen Skjer-Skoparsete-Eitorn som viser skiltet og turen… Read More Alle trimpostane er no klare!

Turpostane 2021

20 postar som inngår i turpostkortet Bjørgahaug Våkeldahaug Fadnastølen Havravatni   Skagasete  Lusaskard Sumhaug Dalhjella Fivelhola Kjeringafjellet Høgehaug Stokksete Rjupeskar Smørkletten Holestølen Hest Hedlesetnipa Mælen Nyanstøl (ved elva Kvinna i Kvinnadalen, aust og nedom for Vassvarden) Vassvarden Andre turpostar med klippetenger for Trim 30-kortet Tuftahaug Friksdal Raumålsgrinda Lauparfjellet Sevi Turpostar utan klippetenger Under Kleppa Skopasete… Read More Turpostane 2021

Innlevering av trimkort

Vi håpar at de har hatt mange flotte trimturar i løpet av sesongen . Frist for innlevering av trimkort er 1. november. De kan levere inn kort hjå: Erling Røysum AS Små livsgleder på Saften eller til Torill Felde (tlf. 97140861).