Bilete til trimkorta for 2019

Syril Trim er på jakt etter bilete til trimkorta for 2019. Ta med mobil eller kamera og finn gode turmotiv. Det treng ikkje vere storslagen utsikt, turopplevinga kan vere mykje anna. Blinkskota dine sender du i full storleik, på e-post, til trim@syril.no Tips! Ta bilete med mobilen liggande…

Trimkorta 2018 er i sal

No er vårvarmen på veg og Syril Trim er klar med ein ny sesong. Klyppekorta kan kjøpast hjå Små Livsgleder og Erling Røysum AS. Betal kontant eller med Vipps til 88235 med teksten «Trim», og du får utlevert kort: Kort med alle 20 hovudpostane til kr 100. Kort for 30 klypp (Trim 30) for dei som vil gå på nokre postar, fleire gonger til kr 50. Korta… Read More Trimkorta 2018 er i sal

Endring i trimprogrammet for 2018

Sidan det pågår arbeid i Huksdalen, har vi valt å fjerne posten på Nyastølen. Klyppetanga frå Nyastølen blir flytta til Skoparsete. Har du Trim 30-kortet i år, får du eit klypp for turen dit. Meir informasjon om trimmen finn de på sida vår.

Avduking trimkort 2018

Syril trim inviterte turgåane til å levere inn bilete for bruk på korta i 2018. Vi takkar for bidraga. Bileta som prydar korta er: Turposttrim: Kari Kitty Stadheim – Sau og lam Trim 30: Vilde Rød Knudsen – Utsikt frå Lauparfjell PS! Vi let vinter vere vinter og kjem tilbake til salsstart seinare.

Trekning Syril Trim

I kveld var det trekning for dei som har delteke og fullført Syril sitt turpostprogram og Trim 30. Premiane i år er gåvekort à kr 1.000 for turpostane og kr 500 for Trim 30. Ei stor takk til Erling Røysum AS og Små livgleder for delsponsing av premiane som gjer at vinnarsjansen blir enda høgare.… Read More Trekning Syril Trim

Topp trimsesong

Syril Trim flytta om på eit par postar i høve 2016 og introduserte Hest (1360 moh). Lista for 2017 vart lagt noko høgare. Ikkje uventa, med to lange postar som Kjeringafjell (1314 moh) og Hest på programmet, sokk salet av korta med alle 20 postane.  På den andre sida har salet av Trim 30-korta auka… Read More Topp trimsesong