Klar for stikking og merking

Thor Arne har vore på Coop Byggmix, henta avkapp og gjort klar ca 60 stikker for merking. Stikkene skal brukast til å merke opp sti eller retning til turpostar over tregrensa eller der det er vanskeleg å merke på andre måtar. Vi kjøper også inn raud spray til merking på stein og tre.

I første omgang ser vi for oss merking her:

  • Bergsete mot toppen av Kvannaskard – Det skal bli lettare å finne stien ned Kvannaskard (Thor Arne)
  • Bergsete mot Moldbakken – Det skal bli lettare å treffe stien som går ned Moldbakken (Thor Arne)
  • Sevi til Kjeringafjell – Frå sælet mot starten på stien som skråar opp og inn i Nuvedalen for lettare å finna den både på opp- og nedtur. Eventuelt nokre stikker opp til platået med Blankavatnet.
  • Lusaskard – Nokre stikker frå Rjupeskar (same namn som i Kleppa-området), der du kjem opp frå skogen på stien frå Skagasete mot Lusaskard.
  • Rjupeskar – Frå der stien skil lag frå stien til Stokksete (Arild)
  • Stokksete – opp til Kallbakk for å kome saman med stien som går vidare opp til Rjupeskar.
  • Smørklett – I hovedsak over myrene like før austryggen til turpostkassen (Arild)
  • Mælen – Frå der ein går av stien til Dalsbotnen. (Thor Arne)
  • Vassvarden – Vurderer nokre stikker i over Daurmålhaug.
  • Fadnastølen mot Kvannaskard – Nokre stikker frå sælet til Karin, over bekken og fram til der stien går inn mellom granfelta og opp til platået til Havravotni. (Arild)

Vil du vere med på merkinga, ta kontakt med Thor Arne eller Arild. Kontaktinformasjon finn du på trimsida: https://syril.no/trim/