Ekstra turpost: Smørklett

SMK001Seint hausten 2015 vart det sett ut ny boks på Smørklett og lagt ut bok for å teste overvintringa i dei nye kassane. Boka ligg framleis i boksen, så det er berre å ta turen dit og skriva seg inn.

Det er fleire startpunkt for turen. Frå Kleppa følgjer du sti til Stokksete til du kjem til lina som kryssar under Damefall. Følg line oppover mot Smørklett. Boksen står på staur på den vestlege toppen.

Frå Eggja går du stølsvegen. Ta av stølsvegen på høgste punktet ved treksilt. Følg merka rute herifrå til trimposten. Som eit alternativ to frå Eggja, vart det hausten 2015 merka sti gjennom Hamarskaret.

PS! De får no vente til snøen har forsvunne 😉