Ekstra trimpost ved Kyrafossen

VKF001

VKF002I dag tidleg vart det sett opp ein turpostkasse ved utsikten nær Kyrafossen. Turposten inngår ikkje som ein del av trimmen i 2016, men kan kome med eit seinare år når vi flytter klypptenger. I år vil du finna bok, å skrive deg i, i kassen.

For å koma til utsiktspunktet går du til Hangsetegrinda, i enden av traktorvegen frå Njøs mot Hangsete. Du kjem dit og ved å gå stien via Bjørgahaug mot Hangsete. Gå gjennom grinda og følg garden oppover. Litt oppi bryt stien av frå garden. Han er merka med raude prikkar og tydeleg i terrenget. Kassen heng ved stien, ved utsiktspunktet. Like over utsiktspunktet er det skilta tilbake til Hangsete.