Innlevering av trimkort

Tursesongen går mot hell, men det framleis god tid att til å få gjort unna dei siste klippa. Erling Røysum Sport AS eller Små Livsgleder er klar til å ta imot kortet ditt.

Hugs å skriva namn og tlf.nrbaksida av kortet. Vi minner om eigen trekning for barn fødd i 2002 og seinare blant Trim 30-kort med minimum 20 klypp. Er du fødd i 2002 og seinare, hugs å skriva fødselsåret bak på kortet.

Syril Trim hentar dei innleverte kort 1. november og det blir trekning i løpet av november.

Du har att 2 månadar til å få på plass dei siste klippa.

Turpost 2017Trim 30 2017