Innkalling årsmøte 2017 i Syril

Tysdag 27.2.2018 kl 1900 i Saften, kantina i Sogn Avis. Opning Godkjenning innkalling og sakliste Val ordstyrar og referent Val 2 medl. til underskriving protokoll Godkjenning årsmelding og rekneskap Fastsetjing medlemskontingent Framlegg til budsjett Val Formann Nestformann Kasserar Styremedlem Formann og nestformann gruppene 2 revisorar 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open 2 medl hyttestyre Valnemnd Innkomne… Read More Innkalling årsmøte 2017 i Syril

Årsmøte fotball 14. februar

Årsmøte i fotballgruppa onsdag 14. februar kl. 19.00 i Saften (4.etasje) Dagsorden Opning Godkjenning av innkalling og sakliste Val av ordstyrar og sekretær Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferatet Årsmelding frå fotballgruppa Rekneskap Innkomne saker Val Budsjett 2018 Orientering frå styret om aktuelle saker i 2018 Kva kan vere aktuelle tiltak/investeringar ved Stadionområdet… Read More Årsmøte fotball 14. februar

Årsmøte Syril fotball

Onsdag 14. februar kl. 20.00 i Saften 4. etasje Saker til årsmøte må meldast skrifteleg til leiar (magnavangsnes@gmail.com) innan 2. februar.

Årsmøte 13.3.17 kl 19

Årsmøte blir halde på Saften, i 4. etasje. Vanlege årsmøtesaker Saker til årsmøte må vera styret ihende innan 10.3.17. Sakliste blir publisert på syril.no

Årsmøte fotball

Syril Fotball held årsmøte i Saften 15. februar 2017 kl 19.00 Vanlege årsmøtesaker. Framlegg vert å sende leiar (kjartan.hove@vegvesen.no) skrifteleg seinast 10. februar Vel møtt! Leiar