Årsmøte Syril

Årsmøte i Syril måndag 16.mars kl.19.00 i Saften, møterom 4. etasje.Vanlege årsmøtesaker. Syril Per Haugeleiar90 86 58 33

Årsmøte fotballgruppa

Måndag 24.februar kl.20 er det årsmøte i fotballgruppa. Årsmøte finn stad i Saften, møterom 4. etasje. Årsmelding 2019 Sakliste årsmøte Klubbhandbok Innmeldt sak Forslag treningsavgift for 2020 Valnemda si innstilling

Årsmøte Syril fotball 26.02.19

Kl 19.30 i Saften 4.etasje Dagsorden: Opning Godkjenning av innkalling og sakliste Val av ordstyrar og sekretær Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferatet Årsmelding frå fotballgruppa Rekneskap Val Budsjett 2018 Orientering frå styret om aktuelle saker i 2019 Oppgradering friidrettsanlegg/3’ar baner Kvalitetsklubb – klubbhåndbok Styret i Syril fotball ynskjer alle velkommen! Vedlegg: Årsmelding 2018… Read More Årsmøte Syril fotball 26.02.19

Årsmøte 11. mars 2019 kl 19:00

Innkalling til årsmøte 2018 i Syril i Saften, 4 etasje. Førebels sakliste: Opning Godkjenning innkalling og sakliste Val ordstyrar og referent Val 2 medl. til underskriving protokoll Godkjenning årsmelding og rekneskap Fastsetjing medlemskontingent Opprusting friidrettsstadion, finansiering Framlegg til budsjett Val: Formann Nestformann Kasserar Styremedlem Formann og nestformann gruppene 2 revisorar 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open 2… Read More Årsmøte 11. mars 2019 kl 19:00

Innkalling årsmøte 2017 i Syril

Tysdag 27.2.2018 kl 1900 i Saften, kantina i Sogn Avis. Opning Godkjenning innkalling og sakliste Val ordstyrar og referent Val 2 medl. til underskriving protokoll Godkjenning årsmelding og rekneskap Fastsetjing medlemskontingent Framlegg til budsjett Val Formann Nestformann Kasserar Styremedlem Formann og nestformann gruppene 2 revisorar 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open 2 medl hyttestyre Valnemnd Innkomne… Read More Innkalling årsmøte 2017 i Syril