Årsmøte i Syril vert utsett.

Årsmøte i Syril vert UTSETT på ubestemt tid.   Dette på grunn av tilbakemeldingar frå medlemmar som ynskjer møta, men ikkje kan pga karantene.