Alle innlegg av elianneeggum

Obligatorisk å ta Trenarattest for alle trenarar i Syril

I 2021 vart det vedteke av idrettstinget at det er obligatorisk for alle trenarar å ta Trenarattesten. Trenaratttesten tek deg gjennom dei viktigaste oppgavene og forventningane til deg som trenar. I tillegg får du tilgang til ei ressurside som kan nyttast etter behov.

Trenarattesten er delt inn i tre nivå – ein for trenarar i barneidretten, ein for trenarar i ungdomsidretten og ein for trenarar i vaksenidretten. Du tek attest for det nivået du trenar. Det tek kun 10-20 min å gjennomføre Trenarattesten. Kanskje passar det å ta attesten no?

Gå til Trenarattest:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

Trenarattest+politiattest=sant
«Alle med oppgåver i idretten som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal syne fram politiattest.«

Vi går no over til å registrere politiattest digitalt i Syril. Alle som er medlem av idrettslaget, og som har knytt seg til Syril gjennom å ta Trenarattesten, kan registrerast med vist politiattest i systemet. Difor er det ekstra viktig at alle har gjennomført Trenarattesten.

Har du vist fram politiattest, og gjennomført Trenarattest, men det syner ikkje i MinIdrett? Ta kontakt med gruppeleiaren din.

Gå til Politiattest:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Les meir om politiattest i Syril:
https://wordpress.com/page/syril.no/4142

Årsmelding og protokoll frå årsmøte 2023

22. mars 2023 gjennomførte Syril årsmøte på kontora til Digdir. Det kom representantar frå alle gruppene, bortsett frå fotball og trim som i forkant hadde meldt inn at dei dessverre ikkje hadde anledning til å stille.

Val

Det vart gjennomført val, og valkomiteen kunne gladleg annonsere at dei hadde fått fylt alle verva. Syril AU held fram som sist, mens vi finn nye ansikt i to av særgruppene – friidrett og trim har fått nye leiarar. Vi ynskjer Torhild Brudvik (friidrett) og Eva Hamre (trim) velkomne i styret til Syril!

Arbeid framover i Syril AU

Det viktigaste Syril AU kjem til å jobbe med framover vart også presentert på møtet. Dette inkluderer blant anna arbeid med å få opp lys på friidrettsbana, drift i trekket på Kleppa og ny ansvarleg for Syril-bussen, for å nemne nokre. I tillegg har vi dei årlege aktivitetane som Stavsete skifest og Kjeringi open som nå er rett rundt hjørnet. I tillegg til Syril AU, er det mange utanom styret som bidreg stort for å realisere alle desse prosjekta. Tusen takk!

Nedanfor finn de lenkje til protokoll frå møtet, og årsmelding for 2022:

Årsmelding 2022

Protokoll årsmøte Syril 2023

SPRING FOR MEG – Avkast 2022

Syril handball og AVKAST 2022 har fokus på positivitet rundt frivillighet og gleda av å skape noko saman.

Følg lenkja for å donere til løpet vårt, og å delta i løpet for å bli med i trekning av fine premiar: Spring for meg – avkast 2022

Barnekreftforeningen er ein frivillig organisasjon som jobbar for å sette fokus på barnekreft og som bidreg til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft. Foreningen er ein uvurderleg støttepartner for råka familiar, og inkluderar heile familien i samlingar og positive opplevingar i ein tøff kvardag.

Syril handball ynskjer å vere med å støtte deira viktige arbeid, og me håpar at mange vil delta i lag med oss. Vi arrangerer difor «Spring for meg» i Leikangerhallen kl 1430!

Litt om løypa: Vi møtes i Vrimleområdet (utanfor inngangen til garderobane) i Saften. Løypa startar med eit par rundar med musikk i hallen, før vi går ut og føl merka løype bort til Askedalen barnehage. Du vel sjølv om du vil springe, gå, trille eller danse deg gjennom løypa. Ein kan også velje sjølv kor langt ein ynskjer å forflytte seg :). Løpet blir avslutta med trekning av premiar utanfor Askedalen barnehage. 

Følg med på syril.no/avkast for oppdatert informasjon om arrangementet.