Futsalturneringar for 10-14 åringar

Datoane NFF Sogn og Fjordane i lag med Handballkretsen har sett opp denne vintersesongen, er som følgjer: 18. november 16. desember 13. januar Vedlagt finn de informasjon om turneringane, samt korleis de melder på lag! Spørsmål kan rettast til: Yngve Håkonsen Tel: 57 62 87 05 / 90 62 42 55 yngve.haakonsen@fotball.no

Info om cupinvite

Laglederne og trenerne i Syril IL har tidligere fått invitasjoner til turneringer gjennom Superinvite-CupManager løsningen, og det håper vi har vært til stor nytte. Nå har vi lansert en egen portal, der laglederne helt enkelt kan søke opp turneringer som er relevante for dem og deres lag. Oversikten finner du på http://www.cupinvite.com. Vi kommer fortsatt… Read More Info om cupinvite

Idrettens Skadetelefon

Idrettens Skadetelefon skal ivareta utøvarar sitt behov for behandling, rådgjeving og oppfølging ved skade. Det er no laga ein animasjonsfilm som forklarer kva Skadetelefonen er og korleis det fungerer ved skade: Meir info om Idrettens Skadetelefon og Idrettens helsesenter finn de her, https://www.idrettshelse.no/. Syril har eiga side om fotballskade her.

Månadens fairplay!

Sogn og Fjordane fotballkrets ønskjer også i år å sette fokus på dei gode hendingane i fotballkvardagen som gjer fotballbana til ein betre stad å vere for store og små med kåring av Månadens Fair play. Basert på innsende forslag kårar kretsen kvar månad i sesongen (mai, juni, august, september) ein vinnar. Det er viktig… Read More Månadens fairplay!

Grasrottrenarkurs del 2

Bli med på Grasrottrenarkurs del 2 “Barnefotball – flest mulig med kvalitet ”. Kretsen vil gjennomføra Grasrottrenarkurs delkurs 2 i heile Sogn. Kurset består av to samlingar på ca 4 timar på kvar samling. I tillegg kjem eit e-kurs som deltakarane gjennomfører i forkant av kvar samling på ca 1/2 time.  Kurset vert gjennomført på Kaupanger… Read More Grasrottrenarkurs del 2

Tine fotballskule 2018

Sida om Tine fotballskule 2018 er oppdatert. Fotballskulen startar måndag 13. august og varer til og med torsdag 16. august. Det er fotballskule frå kl 10.00 til 14.30. Deltakaravgifta er sett til kr 800 per deltakar, men med reduksjon til kr 450 for barn nummer to (eller fleire) i same familie (søskenmoderasjon). Bindande påmelding, med… Read More Tine fotballskule 2018

Fotballsøndag 3. juni

Søndag er Syril stadion møteplassen i bygda! Kiosken vert open og det blir grilling/god mat i kiosken. Ta lunsjen eller middagen på Syril stadion og sjå ungane/ungdomane våre spele fotball! Kampprogram: 11.00 Syril – Sogndal (J12) 12.20 Syril – Sogndal 2 (J13/14) 13.45 Syril – Dale (G13/14) 15.15 Syril – Førde 2 (Senior herre) Innmarsj… Read More Fotballsøndag 3. juni

Stor aktivitet på banao

Stor aktivitet på banao på onsdag 25.04.18. G11 spelte kamp mot ÅTIL, vann 5-2. Gutalaget spelte 2-2 mot Sogndal 2. 8 av våre trenar trenarkurs med instruktør Marius L Bøe frå kretsen. I tillegg vart det gjennomført fleire treningar i løpet av kvelden. Fotball er sosialt og moro!