Tine fotballskule 2022

Måndag 8.august til torsdag 11.august arrangerar Syril Fotball Tine fotballskule for dei som er fødde i 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010. Meir informasjon om opplegget og påmelding finn du her: Tine fotballskule 2022

Tine fotballskule 2022

Måndag 8.august til torsdag 11.august arrangerar Syril Fotball Tine fotballskule for dei som er fødde i 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010. Meir informasjon kjem.

Årsmøte fotballgruppa

Tysdag 1.mars kl. 19 i Saften 4.etasje Sakliste: Val av ordstyrar og sekretær, samt 2 som underskriv på referat Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding Rekneskap Saker; Kjøp av utstyr til vinterdrift Treningsavgift 2022 Budsjett 2022 Val Velkomen!

Blå diplom

På kretstinget i november fekk Elin Falkgjerdet og Birte A. Røysum tildelt blå diplom. Blå diplom vert utdelt for lengre innsats på klubbnivå. Premien er ein innramma diplom frå NFF Sogn og Fjordane. Begge takkar klubben for nomineringa, og kretsen for tildelinga, det kom overraskande på. Dei føler seg priviligerte som har fått teke del… Read More Blå diplom

Informasjon frå fotballkretsen angåande nye restriksjonar.

I tråd med nasjonale retningslinjer vil det frå og med 15.desember bli innført koronarestriksjonar i høve fotballaktiviteten. Les om retningslinjer som blir gjeldande her: Dette betyr koronarestriksjonene for din fotballaktivitet – Norges Fotballforbund Nye koronatiltak får konsekvenser for fotballen – Norges Fotballforbund Landslagsskuletiltak (sonelag,kretslag) og planlagte kretsarrangement (futsal, KM Oldboys) i perioden 15.des-15.jan blir avlyst.… Read More Informasjon frå fotballkretsen angåande nye restriksjonar.

Syril fotball treng folk til styreverv!

Hei alle foreldre og engasjerte i Syril Fotball Det skal no velgjast nye personar til ein del verv til Syril Fotball. Posisjonane som no er på val er 1. Sportsleg leiar 2. Arrangementsansvarleg 3. Kontaktperson for seniorlaget 4. Økonomiansvarleg 5. Kontaktperson aldersbestemt  I tillegg er leiar og nestleiar på val, og miniputtansvarleg har bedt om å verte friteken frå… Read More Syril fotball treng folk til styreverv!