Publikumsregistrering

Kampane startar på Syril Stadion i dag. Me minner om at alle som er publikum på kampane må registrere seg for eventuell smittesporing. Gjer det via QR-koden som heng på stadion, eller ta kontakt med kampvert om du treng hjelp til å registrere deg og dine. Vel møtt til kamp!

Seriestart fotball

Neste veke startar seriekampane for barne- og ungdomsfotballen. Det er per no kun opna for seriekampar for klubbar innad i same kommune. For Syril vil det sei at det vert litt kampaktivitet framover for laga våre, då me har ein del motstandarar innanfor kommunen vår. Det er kjekt at fotballen no kjem i gang med… Read More Seriestart fotball

Syril – akademiet

Nå har vi gjennomført ei kartlegging om det var interessa for deltaking på Syril akademiet, og det var det, ca. 35 stk. ønskjer å delta, det er framleis plass til fleire. Så første helga med Syril akademi vert 9-11 april, med treningsøkter fredag, laurdag og søndag. Tilbodet er retta mot jenter og gutar i alderen… Read More Syril – akademiet

Årsmøte i fotballgruppa tysdag 2. mars kl. 19:00

Stad: Kommunestyresalen Tinghuset Val av ordstyrar og sekretær, samt 2 som underskriv på referat Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding Rekneskap Saker: Forslag til revidert sportsplan Forslag til revidert klubbhandbok Treningsavgift 2021 Budsjett 2021 Val Orientering frå styret om aktuelle saker Treningstilhøve vinterstid – Vinterdrift av bana Innspel og diskusjon rundt aktiviteten i gruppa, m.a.… Read More Årsmøte i fotballgruppa tysdag 2. mars kl. 19:00