Blå diplom

På kretstinget i november fekk Elin Falkgjerdet og Birte A. Røysum tildelt blå diplom. Blå diplom vert utdelt for lengre innsats på klubbnivå. Premien er ein innramma diplom frå NFF Sogn og Fjordane. Begge takkar klubben for nomineringa, og kretsen for tildelinga, det kom overraskande på. Dei føler seg priviligerte som har fått teke del… Read More Blå diplom

Informasjon frå fotballkretsen angåande nye restriksjonar.

I tråd med nasjonale retningslinjer vil det frå og med 15.desember bli innført koronarestriksjonar i høve fotballaktiviteten. Les om retningslinjer som blir gjeldande her: Dette betyr koronarestriksjonene for din fotballaktivitet – Norges Fotballforbund Nye koronatiltak får konsekvenser for fotballen – Norges Fotballforbund Landslagsskuletiltak (sonelag,kretslag) og planlagte kretsarrangement (futsal, KM Oldboys) i perioden 15.des-15.jan blir avlyst.… Read More Informasjon frå fotballkretsen angåande nye restriksjonar.

Syril fotball treng folk til styreverv!

Hei alle foreldre og engasjerte i Syril Fotball Det skal no velgjast nye personar til ein del verv til Syril Fotball. Posisjonane som no er på val er 1. Sportsleg leiar 2. Arrangementsansvarleg 3. Kontaktperson for seniorlaget 4. Økonomiansvarleg 5. Kontaktperson aldersbestemt  I tillegg er leiar og nestleiar på val, og miniputtansvarleg har bedt om å verte friteken frå… Read More Syril fotball treng folk til styreverv!

Status nye stadion

Baneentreprenøren har gjeve beskjed om ny utsetting. Konkret dato for oppstart er ikkje klart, men vert truleg i starten av august. Frå arbeidet med gummidekke tek til går det normalt 3 veker til ferdigstilling. Kommunen har kosta bana for oss, me ber brukarar unngå leik som grisar til asfaltdekket. Dette gjeld særskilt leik med sand… Read More Status nye stadion

Publikumsregistrering

Kampane startar på Syril Stadion i dag. Me minner om at alle som er publikum på kampane må registrere seg for eventuell smittesporing. Gjer det via QR-koden som heng på stadion, eller ta kontakt med kampvert om du treng hjelp til å registrere deg og dine. Vel møtt til kamp!

Seriestart fotball

Neste veke startar seriekampane for barne- og ungdomsfotballen. Det er per no kun opna for seriekampar for klubbar innad i same kommune. For Syril vil det sei at det vert litt kampaktivitet framover for laga våre, då me har ein del motstandarar innanfor kommunen vår. Det er kjekt at fotballen no kjem i gang med… Read More Seriestart fotball