Årsmøte Syril idrettslag

Årsmøte Syril idrettslag onsdag 22. mars kl. 19

Stad: Digdir, Skrivarvegen 2 – inngang nede ved fjorden

Saker må meldast til styret seinast 15. mars.

Send forslag til post@syril.no

Vel møtt!