Tine fotballskule 2022

Måndag 8.august til torsdag 11.august arrangerar Syril Fotball Tine fotballskule for dei som er fødde i 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010. Meir informasjon om opplegget og påmelding finn du her: Tine fotballskule 2022

Friidrettstrening 1. – 3. klasse

Frå og med tysdag 26.4 har Syril friidrett friidrettstrening for 1. – 3. klasse kl. 17:00 – 18:00. Treninga er på nye stadion. Det blir fokus på leik og utprøving av ulike friidrettsøvingar. Håpar mange vil vere med!– hovudansvarleg: Stine Mundal Aase– tilbodet gjeld kvar tysdag fram til skuleferien

Per vart takka av som leiar

På årsmøte i Syril Idrettslag torsdag 10.mars vart Per Hauge takka av som leiar i Syril Idrettslag etter 26 år. Per har gjort ein veldig god jobb for Syril i alle desse åra, og har sikra idrettslaget ein solid økonomi. Dette skuldast mellom anna mange store flyttedugnadar som Per har fått i stand og gjennomført på ein flott måte. I… Read More Per vart takka av som leiar

Blå diplom

På kretstinget i november fekk Elin Falkgjerdet og Birte A. Røysum tildelt blå diplom. Blå diplom vert utdelt for lengre innsats på klubbnivå. Premien er ein innramma diplom frå NFF Sogn og Fjordane. Begge takkar klubben for nomineringa, og kretsen for tildelinga, det kom overraskande på. Dei føler seg priviligerte som har fått teke del… Read More Blå diplom

Medlemsavgift 2022

Det nærmar seg nytt år, og me nyttar sjansen til å informere om betaling av medlemsavgift for 2022: Familie* : 600 kr Enkeltmedlem : 350 kr Barn under 17 år : 250 kr Kontonummer: 3781 07 31029 Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemmar Velkomen som medlem! *) Eit familiemedlemskap dekkar born som… Read More Medlemsavgift 2022

Spørjeundersøking om bruk av ditt nærmiljø til fysisk aktivitet

Ein masterstudent ved høgskulen på Vestlandet arbeidar med eit prosjekt som har til hensikt i å få meir kunnskap om bruk av ulike anlegg til fysisk aktivitet. Målgruppa for prosjektet er alle mellom 15-19 år busatt i Sogndal kommune. Prosjektet er i samarbeid med Sogndal kommune, og vil bidra til kunnskapsgrunnlaget om ungdom sine aktivitetsvanar… Read More Spørjeundersøking om bruk av ditt nærmiljø til fysisk aktivitet

Publikumsregistrering

Då er me inne i ei ny tid med registrering av publikum på arrangement. Minner om at alle må registrere seg når dei er på arrangement i regi av Syril.