Ingen organisert fotballtrening på Syril stadion for tida, men eigentrening er lov!

Her er nokre einkle råd for korleis eigentrening kan gjennomførast innanfor helsestyresmaktene sine anbefalingar: – Tren åleine eller i små grupper (maks 3-4 stk), familiegrupper kan vera større. –  Hald avstand til kvarandre, 1-2 meter.   –  Tren gjerne med dei same vennene. –   Ikkje tren om ein har symptom på forkjøling eller anna sjukdom. Det er mange kjekke… Read More Ingen organisert fotballtrening på Syril stadion for tida, men eigentrening er lov!

Årsmøte Syril

Årsmøte i Syril måndag 16.mars kl.19.00 i Saften, møterom 4. etasje.Vanlege årsmøtesaker. Syril Per Haugeleiar90 86 58 33