Syril-kalendaren i sal

Syril-kalendaren kjem i sal i desse dagar. Pris per kalendar er kr 50. Flotte premiar kvar dag i desember, fram til og med julafta. Medlemmer kjem rundt og sel på dørene. Hugs kontantar eller VIPPS 111103. Merk VIPPS-betalinga «Kalendar»

Klubbdommarkurs

Kurset vert helde fredag 2. juni kl. 18 – 20.30 på barneskulen. Det er miniputturnering på Syril stadion sundag 11. juni – håpar dei som tek kurset kan dømme på den. Dei som vil delta på kurset må svare innan laurdag 20. mai til lagleiar. Treng og å vite om ein kan dømme på turneringa… Read More Klubbdommarkurs

Søndag var det stor aktivitet på stadion

Søndag var det stor aktivitet på fotballbana og Syril innvia det nye driftsbygget Syril deltek i fotballkretsen sitt prosjekt «Jenter på bana». Målsettinga med prosjektet er mellom anna å rekruttere fleire jenter og behalde jentespelarar lengre.Søndag 23.4. arrangerte Syril i samarbeid med kretsen fotballdag for dei yngste jentene med øvingar, ballkonkurransar og mini-turnering 3-ar spel,… Read More Søndag var det stor aktivitet på stadion

Minner om medlemsavgift

Ny sesong er i gang og alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap. Medlemsskap inkluderer følgjande forsikring. Informasjon om medlemsavgifta finn du alltid her: https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/ FAMILIE 500 ENKELTMEDLEM 350 BARN UNDER 17 ÅR 250 Kontonummer: 3781 07 31029 Merk innbetalinga: Medlemsavgift <år> og namn på familiemedlemer Det vert ikkje lagt eller sendt ut bankgiroar. Ta… Read More Minner om medlemsavgift

Medlemsavgift 2017

Syril held medlemsavgifta på same nivå som i 2016. FAMILIE 500 ENKELTMEDLEM 350 BARN UNDER 17 ÅR 250 Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS: 88235 Merk innbetalinga med: Medlemsavgift og namn på familiemedlemer Meir om medlemsavgifta finn du alltid her. Velkomen som medlem!! PS! Det blir ikkje kravd inn medlemsavgift i 2017 via det elektroniske medlemsregisteret sidan… Read More Medlemsavgift 2017

Årsmøte 13.3.17 kl 19

Årsmøte blir halde på Saften, i 4. etasje. Vanlege årsmøtesaker Saker til årsmøte må vera styret ihende innan 10.3.17. Sakliste blir publisert på syril.no