Årsmøte fotballgruppa

Fotballgruppa held årsmøte tysdag 2.mars kl. 19.00 i Kommunestyresalen – Tinghuset. Saker til årsmøte må meldast inn skriftleg til leiar Magna Vangsnes (magnavangsnes@gmail.com) innan 19.februar. Møtet vert avvikla under føresetnad av at smittevernreglane på arr.tidspunkt gjer det muleg å holde møte. Styret

Syril julekalendar

Salet av julekalendaren er rett rundt hjørnet! Det vert sal av julekalendar i Saften kl. 15.30 – 17.30 mandag til fredag i veke 48. I tillegg vil du få kjøpt kalendaren heile laurdag 21.november, og dersom det er att, laurdag 28.november. Det vil og vere mogeleg å få kjøpt kalendaren hjå Erling Røysum AS og… Read More Syril julekalendar

Sirkeltrening startar opp att i Saften fredag kl. 19-20

Sirkeltrening etter tradisjonelt opplegg, opent for alle. Vi gjer nokre enkle tilpassingar for å følgje smittevernreglar. I tillegg til dei tre grunnleggande reglane (heime ved symptom, avstand og vask hender). Kvar deltakar har si matte gjennom heile økta (ei frå hallen eller om ein til ta med si eiga yogamatte eller liggeunderlag). Bom og ribbevegg… Read More Sirkeltrening startar opp att i Saften fredag kl. 19-20

Vintertrening Syril fotball

Syril fotball har sett ned ei gruppe som har sett på alternativ for vintertrening. I dokumentet finn de utgreiingar som gruppa har gjort. Merknadar og synspunkt kan meldast til Runa Aaland Eggum på epost runaeggum@gmail.com, eller telefon 957 56 106 innan 20.oktober 2020. Etter dette vil styret fatte vedtak om kva alternativ ein skal arbeide… Read More Vintertrening Syril fotball

Bana stengt for trening og publikum

Laurdag 29.august og sundag 30.august skal Syril arrangere miniputturnering. Med reglane for korona på arrangement, kan ikkje andre enn deltakarar på turneringa opphalde seg på bana/publikumsområde/ved utstyrsrom og garderobeanlegg medan turneringa pågår. Turneringa er ikkje ope for publikum, anna enn den som følgjer spelar på turnering. Tidsrom for turnering er kl. 9-16.30 begge dagar. Ver… Read More Bana stengt for trening og publikum

Dugnad Syril stadion

Hei Yes, no må me trø til! Det blir legging av rulleplen til helga, på fredag og laurdag (21 og 22). Syril sparar 100 000 kr på denne dugnaden, her har me god timebetaling. Det er denne helga det er mogleg å gjennomføre på grunn av anlegget elles, så her må Syril syna at me kan… Read More Dugnad Syril stadion