Blå diplom

På kretstinget i november fekk Elin Falkgjerdet og Birte A. Røysum tildelt blå diplom. Blå diplom vert utdelt for lengre innsats på klubbnivå. Premien er ein innramma diplom frå NFF Sogn og Fjordane. Begge takkar klubben for nomineringa, og kretsen for tildelinga, det kom overraskande på. Dei føler seg priviligerte som har fått teke del… Read More Blå diplom

Medlemsavgift 2022

Det nærmar seg nytt år, og me nyttar sjansen til å informere om betaling av medlemsavgift for 2022: Familie* : 600 kr Enkeltmedlem : 350 kr Barn under 17 år : 250 kr Kontonummer: 3781 07 31029 Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemmar Velkomen som medlem! *) Eit familiemedlemskap dekkar born som… Read More Medlemsavgift 2022

Spørjeundersøking om bruk av ditt nærmiljø til fysisk aktivitet

Ein masterstudent ved høgskulen på Vestlandet arbeidar med eit prosjekt som har til hensikt i å få meir kunnskap om bruk av ulike anlegg til fysisk aktivitet. Målgruppa for prosjektet er alle mellom 15-19 år busatt i Sogndal kommune. Prosjektet er i samarbeid med Sogndal kommune, og vil bidra til kunnskapsgrunnlaget om ungdom sine aktivitetsvanar… Read More Spørjeundersøking om bruk av ditt nærmiljø til fysisk aktivitet

Publikumsregistrering

Då er me inne i ei ny tid med registrering av publikum på arrangement. Minner om at alle må registrere seg når dei er på arrangement i regi av Syril.

Etterlyser årsmeldingar

Syril skal avlevere arkiva sine til fylkesarkivet. På den måten sikrar meg god og trygg oppbevaring av materiell som dokumenterer SYRIL sin aktivitet frå 1946 og fram til i dag. Det beste dokumentet i nyare tid som oppsummerer all aktivitet i laget, er årsmeldingane. Me ønskjer difor å kunne levere det komplett for dei siste… Read More Etterlyser årsmeldingar

Syril fotball treng folk til styreverv!

Hei alle foreldre og engasjerte i Syril Fotball Det skal no velgjast nye personar til ein del verv til Syril Fotball. Posisjonane som no er på val er 1. Sportsleg leiar 2. Arrangementsansvarleg 3. Kontaktperson for seniorlaget 4. Økonomiansvarleg 5. Kontaktperson aldersbestemt  I tillegg er leiar og nestleiar på val, og miniputtansvarleg har bedt om å verte friteken frå… Read More Syril fotball treng folk til styreverv!

Status nye stadion

Sprayarbeidet har gått bra denne veka, men veret som kjem no ser ikkje ut til å spela på lag. Det er meldt regn tysdag – fredag. Det vert arbeid på mandag, men så vert det ein pause til veret betrar seg. Då opnar me bommen opp til skulen. Det tyder òg at dugnadsarbeidet på torsdag… Read More Status nye stadion