Idrettens Skadetelefon

Idrettens Skadetelefon skal ivareta utøvarar sitt behov for behandling, rådgjeving og oppfølging ved skade. Det er no laga ein animasjonsfilm som forklarer kva Skadetelefonen er og korleis det fungerer ved skade: Meir info om Idrettens Skadetelefon og Idrettens helsesenter finn de her, https://www.idrettshelse.no/. Syril har eiga side om fotballskade her.

Skitrekket – oppdatering!

På grunn av nysnø og ønskje frå folk blir trekket halde ope torsdagane 18.00-20.30 i arbeidsvekene fram til påske. Trekket blir med andre ord kun stengt tirsdags kveldar. Om helgene er det ope som vanlig.

Innkalling årsmøte 2017 i Syril

Tysdag 27.2.2018 kl 1900 i Saften, kantina i Sogn Avis. Opning Godkjenning innkalling og sakliste Val ordstyrar og referent Val 2 medl. til underskriving protokoll Godkjenning årsmelding og rekneskap Fastsetjing medlemskontingent Framlegg til budsjett Val Formann Nestformann Kasserar Styremedlem Formann og nestformann gruppene 2 revisorar 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open 2 medl hyttestyre Valnemnd Innkomne… Read More Innkalling årsmøte 2017 i Syril

Medlemsavgift 2018

Ny sesong er i gang og alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap. Medlemsskap inkluderer følgjande forsikring. Informasjon om medlemsavgifta finn du alltid her: https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/ FAMILIE 500 ENKELTMEDLEM 350 BARN UNDER 17 ÅR 250 Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235 Merk innbetalinga: Medlem <år> og namn på familiemedlemer Det vert ikkje lagt eller sendt… Read More Medlemsavgift 2018

Syril-kalendaren i sal

Syril-kalendaren kjem i sal i desse dagar. Pris per kalendar er kr 50. Flotte premiar kvar dag i desember, fram til og med julafta. Medlemmer kjem rundt og sel på dørene. Hugs kontantar eller VIPPS 111103. Merk VIPPS-betalinga «Kalendar»

Klubbdommarkurs

Kurset vert helde fredag 2. juni kl. 18 – 20.30 på barneskulen. Det er miniputturnering på Syril stadion sundag 11. juni – håpar dei som tek kurset kan dømme på den. Dei som vil delta på kurset må svare innan laurdag 20. mai til lagleiar. Treng og å vite om ein kan dømme på turneringa… Read More Klubbdommarkurs

Søndag var det stor aktivitet på stadion

Søndag var det stor aktivitet på fotballbana og Syril innvia det nye driftsbygget Syril deltek i fotballkretsen sitt prosjekt «Jenter på bana». Målsettinga med prosjektet er mellom anna å rekruttere fleire jenter og behalde jentespelarar lengre.Søndag 23.4. arrangerte Syril i samarbeid med kretsen fotballdag for dei yngste jentene med øvingar, ballkonkurransar og mini-turnering 3-ar spel,… Read More Søndag var det stor aktivitet på stadion