Opprusting friidrett – info på årsmøtet!

Vil du vite meir om Syril sine planar, møt opp må årsmøtet i Saften, 4 etasje i morgon, den 18.03.2019. Asplan viak v/Per Sigve Selseng viser planane for opprusting av friidrettsstadion kl 19:00. Andre saker som på agenda : Opning Godkjenning innkalling og sakliste Val ordstyrar og referent Val 2 medl. til underskriving protokoll Godkjenning årsmelding og rekneskap Fastsetjing… Read More Opprusting friidrett – info på årsmøtet!

Årsmøte 11. mars 2019 kl 19:00

Innkalling til årsmøte 2018 i Syril i Saften, 4 etasje. Førebels sakliste: Opning Godkjenning innkalling og sakliste Val ordstyrar og referent Val 2 medl. til underskriving protokoll Godkjenning årsmelding og rekneskap Fastsetjing medlemskontingent Opprusting friidrettsstadion, finansiering Framlegg til budsjett Val: Formann Nestformann Kasserar Styremedlem Formann og nestformann gruppene 2 revisorar 3 medl styringsgruppa Kjeringi Open 2… Read More Årsmøte 11. mars 2019 kl 19:00

Medlemsavgift 2019

Det blir inga endring i satsane, Syril vidarefører satsane for 2018: FAMILIE* 500 ENKELTMEDLEM 350 BARN UNDER 17 ÅR 250 Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235 Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemer Det blir ikkje lagt ut eller sendt bankgiroar i Posten. Bruk kvitteringen frå (nett-)banken som medlemskort! Velkomen som medlem!!… Read More Medlemsavgift 2019

Idrettens Skadetelefon

Idrettens Skadetelefon skal ivareta utøvarar sitt behov for behandling, rådgjeving og oppfølging ved skade. Det er no laga ein animasjonsfilm som forklarer kva Skadetelefonen er og korleis det fungerer ved skade: Meir info om Idrettens Skadetelefon og Idrettens helsesenter finn de her, https://www.idrettshelse.no/. Syril har eiga side om fotballskade her.