Årsmøte Syril fotball 26.02.19

Kl 19.30 i Saften 4.etasje

Dagsorden:

 1. Opning
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av ordstyrar og sekretær
 4. Val av 2 medlemmar til å underskrive årsmøtereferatet
 5. Årsmelding frå fotballgruppa
 6. Rekneskap
 7. Val
 8. Budsjett 2018
 9. Orientering frå styret om aktuelle saker i 2019
  • Oppgradering friidrettsanlegg/3’ar baner
  • Kvalitetsklubb – klubbhåndbok

Styret i Syril fotball ynskjer alle velkommen!

Vedlegg: Årsmelding 2018 fotballgruppa og Dagsorden for møtet