Stikkordarkiv: Kurs

Kurs om skadeførebygging, behandling av akutte skadar og opptrening etter skade

Syril Handball og Syril Fotball inviterar til kurs om skadeførebygging.
Kursstad     :  Saften, Leikangerhallen
Dato            :  24. april 2019
Klokka         :  17.00
Kurshaldar :  Elise Thorsnes og Gunvor Halmøy
Syril Handball og Syril Fotball har eit sterkt ynskje om at alle trenarar og lagleiarar prioriterar å komme på kurset.  Det er de som er på banene med ungane og skal praktisere det me lærer på kurset. Viss det er foreldre og spelarar som ynskjer å komme å høyre på, er det opent for det.
Det blir ei praktisk økt der ein kan få prøve seg på å legge ein kompresjon og teiping.  Denne økta blir trenarar og lagleiarar prioriterte.
Påmelding innan SUNDAG 14/4-19 til kittyrenate5@hotmail.com

Grasrottrenarkurs del 2

Bli med på Grasrottrenarkurs del 2 “Barnefotball – flest mulig med kvalitet ”.

Kretsen vil gjennomføra Grasrottrenarkurs delkurs 2 i heile Sogn. Kurset består av to samlingar på ca 4 timar på kvar samling. I tillegg kjem eit e-kurs som deltakarane gjennomfører i forkant av kvar samling på ca 1/2 time.  Kurset vert gjennomført på Kaupanger onsdag 20 juni og andre samling på Leikanger onsdag 27 juni.

Gje tilbakemelding om de ønskjer å delta på kurset til Steinar Røysum, tlf 90145370 eller e-post s-roysum@frisurf.no så snart som mulig og seinast innan 18. juni, så vil de få tilsendt informasjon om påmelding via nett og e-kurs info.

Håper fleire av våre trenarar som ikkje har dette ser seg tid til å ta dette.

Les om trenarutdanninga NFF Grasrottrenaren
NB! Her står det feil på antall timar, kurset er på ca 8-9 timar.

Syril betaler kursavgifta.

 

 

Bli med på Grasrottrenarkurs del 1 “Barnefotball”

Syril fotball planlegg å få gjennomført Grasrottrenaren delkurs 1 for våre trenarar vis det er tilstrekkeleg med deltakarar, kurset vert onsdag 25. april og onsdag 2. mai kl 17.30.

Kurset er eit lågterskelkurs for breiddetrenarar – alle kan og bør ta kurset. Vi vil oppfordra alle våre trenarar som ikkje har dette til å delta. Det vil gi auka kompetanse, motivasjon og tryggleik i treningsarbeidet. Samtidig skal dette vere ein sosial arena der ein kan lære av kvarandre og utvikle samhald i klubben.

Nytt av året er at teoridelen i Grasrottrenarkurset no er e-kurs som deltakarane gjennomfører i forkant av kvar samling. Kurset vert gjennomført over to kveldar og består av ei kort oppsummering av teoridelen på 1 time og ein praktisk del på ca. 2 1/2 time. Kretsen stiller med høgt utdanna trenarar som står for gjennomføringa av kurset.

Gje tilbakemelding om de ønskjer å delta på kurset til Steinar Røysum, tlf 90145370 eller e-post s-roysum@frisurf.no  snarast mulig og seinast innan 18. april. Når kurset nærmar seg, vil de få tilsendt informasjon om påmelding via nett og e-kursa.

Meld  dykk på dette vert nokre kjekke og nyttige kvelder på banao!

Les om trenarutdanninga NFF Grasrottrenaren. Obs! her står det feil på antall timar, kurset er på ca 8 timar.

Rekrutteringsdommarkurs

Rekrutteringsdommarkurs i Sogndal på Fosshaugane Campus fredag 16. og laurdag 17. februar 2018. NFF Sogn og Fjordane arrangerer rekrutteringsdommarkurs for klubbane. Alle som ønskjer kan delta, der lågaste aldersgrense er for dei som er fødd i 2004.

Påmeldingsfristen er: tysdag 13. februar. Send e-post til Marianne Husabø med namn, klubb og e-postadresse.

Det er ingen øvre aldersgrense for å delta på rekrutteringsdommarkurset. Vi ønskjer alle frå 14 år og oppover velkomne!

Kurset er gratis!

Klubbane i NFF Sogn og Fjordane treng fleire dommarar!

Trenarkurs fotball

Framleis plass til fleire på NFF sitt kurs «Grasrottrenaren».

Kurset er fk. tysdag 19. september og onsdag 20. september kl. 17.00 til 21.00, oppmøte utanfor mediateket på barneskulen.

Vi vil starte med Del kurs 2 – Barnefotball – flest mulig med kvalitet. Dette er kurs som er gode å ha når ein er trenar i barne- og ungdomsfotballen.

Meld dykk på til Steinar Røysum tlf. 90145370 eller e-post s-roysum@frisurf.no

Lenke der det står meir om «Grasrottrenar utdanninga»

Aktitetsleiarkurs – barneidrett

2. – 3. september i Sogndal

Kurset gir grunnleggande kunnskap om korleis idrettsaktivitet for barn opp til 12 år skal bli lagt til rette og leia, slik at barna opplever glede, tryggleik og mestring. Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidrettar.

Kurset er prega av aktivitet og tema som:

  • Idretten sitt verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheiter og Bestemmelsar om barneidrett
  • Barn si utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering og tilrettelegging av hensiktsmessig aktivitet – praktisk gjennomføring av økter
  • Eiga trenarrolle

Ingen spesielle krav til forkunnskapar og ingen kurseksamen.
Enkel e-læringsmodul i forkant av kurset.

Målgruppe:

  • alle som ønskjer å trene barn i alderen 5–12 år
  • aktivitetsleiarar i SFO, skular og barnehagar
  • foreldre/føresette
  • ungdom

Kursdeltakar skal ha fylt 15 år det året dei tek kurset.

 Tid: Fredag 2. september kl 1730-2100
Laurdag 3. september kl 0900 – 1530
 Stad:  Trudvang skule, Sogndal
 Kurslærar:  Synne Aafedt Liljedahl, Sogn og Fjordane idrettskrins
 Kursavgift:  Kr 600 pr. deltakar (kr 300 for ungdom under 19 år) + kr 250 for materiell
 Påmeldingsfrist:  26. august
 Påmelding: Trykk her for påmelding med questback
Kontaktinfo: Sogn og Fjordane idrettskrins v/Ingrid Narum
Tlf.: 918 00 611
E-post: ingrid.narum@idrettsforbundet.no