Stikkordarkiv: Dommar

Syril fotball treng dommarkontakt

Syril fotball treng dommarkontakt. Per no er det ingen som dekkar det vervet, og det må me ha på plass før kampane startar.

Oppgåvene til dommarkontakt er å fylgje opp dommarane våre (i samarbeid med dommargruppa), sette opp dommarar på kampane + miniputturnering, sørge for å sette opp klubbdommarkurs for nye dommarar, og ha oversikt over utbetaling av lønn til dommarane.

Ny dommarkontakt vil sjølvsagt kunne støtte seg på tidlegare dommarkontakt og styret i fotballgruppa.

Om kampane kjem i gang i april, hastar det med å få på plass ny dommarkontakt. Fint om nokon kan ta på seg denne oppgåva slik at me kan få gjennomført seriekampar når den tid kjem.

Ved spørsmål, ta kontakt med Birte A. Røysum, tlfnr 90 60 06 78, eller birte-a@hotmail.com

Rekrutteringsdommarkurs

Rekrutteringsdommarkurs i Sogndal på Fosshaugane Campus fredag 16. og laurdag 17. februar 2018. NFF Sogn og Fjordane arrangerer rekrutteringsdommarkurs for klubbane. Alle som ønskjer kan delta, der lågaste aldersgrense er for dei som er fødd i 2004.

Påmeldingsfristen er: tysdag 13. februar. Send e-post til Marianne Husabø med namn, klubb og e-postadresse.

Det er ingen øvre aldersgrense for å delta på rekrutteringsdommarkurset. Vi ønskjer alle frå 14 år og oppover velkomne!

Kurset er gratis!

Klubbane i NFF Sogn og Fjordane treng fleire dommarar!

Klubbdommarkurs

Kurset vert helde fredag 2. juni kl. 18 – 20.30 på barneskulen.

Det er miniputturnering på Syril stadion sundag 11. juni – håpar dei som tek kurset kan dømme på den.

Dei som vil delta på kurset må svare innan laurdag 20. mai til lagleiar.

Treng og å vite om ein kan dømme på turneringa eller ikkje

Når ein har fullført klubbdommerkurset, kan ein dømme 5’ar og 7’ar kamper opp t.o.m 12 år. 

Du må vere fødd i 2003 eller før for å delta.

Handball i Leikangerhallen 06.12.15

21051206 Handball i Saften

J10 spelte kampar i Leikangerhallen:

  • Sogndal 2 – Syril
  • Jotun/Årdalstangen 2 – Sogndal
  • Syril – Jotun/Årdalstangen
  • Sogndal 2 – Jotun/Årdalstangen 2
  • Sogndal – Jotun/Årdalstagen

Første kamp mot Sogndal 2 vann jentene 3-2 etter ein strålande avslutning. Andre kampen mot Jotun/Årdalstangen enda 4-4

Dommarar på kampane har vore Siv Hicman, Siri Fossøy og Kristine Linde Røyseth.

 

Handball i Leikangerhallen fyrste helga i advent

I helga vart det spela 7 kampar.

Fredag kveld hadde me besøk av Aurland sine 15 års jenter. Dette var ein kamp som Syril dominerte frå start til mål. Syril vann klart 33-7.

Laurdag var det Syril sine jenter 12 år som starta med å vinne over Bjørn. Sluttresultatet vart 7-3.

Så var det jenter 13 år sin tur som starta med å vinne over Høyang 2. Ein kamp der dei først låg under, men kom sterkt på slutten for så å vinna med 9-5. I den andre kampen deira den dagen var mot Høyang 1. Her vart det litt tøffare tak, og jentene våre tapte 15 – 9.

I gutekampen mellom Syril og Eid/Haugen i klasse G14 vart det til slutt borteseier med 13-17.

Alle kampane på laurdag vart leia av Siv Hickman, Siri Fossøy, Kristine Linde Røyseth og Ingrid Fredheim. Dei tre første er nettopp ferdige med «dommar1- kurs» som vil seie at dei no er klare for å dømme opp til og med G/J14. Per Reidar Svangstu frå Bjørn var til stades på alle kampane som dommarobservatør. Tilbakemeldingane frå han var svært gode, og me håpar desse vil hjelpe oss med dømminga i Leikangerhallen i mange år.

Søndag var det igjen klart for kamp. Denne gang med voksne damer frå Syril og Førde 2. Førde 2 starta kampen i stort tempo, og leda kampen 7-1 etter 15 minutt. Men damene til Syril ville det annleis, og åt seg sakte men sikkert inn på Førde 2. Med om lag 12 minutt igjen av kampen var stillinga 17-17. Derfrå og inn vart det mykje neglebiting for dei om lag 100 som sat/sto på tribunen. Syril klarte det og vann 21-19.

I siste kampen i helga var det Syril sitt jente 15 som skulle måle krefter med Jotun/Åtil sine jenter. Jentene til Syril var mykje sterkare, og vann igjen som dei gjorde på fredag kveld. Denne gongen med 25-12.