Stikkordarkiv: Trenar

Grasrottrenarkurs del 2

Bli med på Grasrottrenarkurs del 2 “Barnefotball – flest mulig med kvalitet ”.

Kretsen vil gjennomføra Grasrottrenarkurs delkurs 2 i heile Sogn. Kurset består av to samlingar på ca 4 timar på kvar samling. I tillegg kjem eit e-kurs som deltakarane gjennomfører i forkant av kvar samling på ca 1/2 time.  Kurset vert gjennomført på Kaupanger onsdag 20 juni og andre samling på Leikanger onsdag 27 juni.

Gje tilbakemelding om de ønskjer å delta på kurset til Steinar Røysum, tlf 90145370 eller e-post s-roysum@frisurf.no så snart som mulig og seinast innan 18. juni, så vil de få tilsendt informasjon om påmelding via nett og e-kurs info.

Håper fleire av våre trenarar som ikkje har dette ser seg tid til å ta dette.

Les om trenarutdanninga NFF Grasrottrenaren
NB! Her står det feil på antall timar, kurset er på ca 8-9 timar.

Syril betaler kursavgifta.

 

 

Bli med på Grasrottrenarkurs del 1 “Barnefotball”

Syril fotball planlegg å få gjennomført Grasrottrenaren delkurs 1 for våre trenarar vis det er tilstrekkeleg med deltakarar, kurset vert onsdag 25. april og onsdag 2. mai kl 17.30.

Kurset er eit lågterskelkurs for breiddetrenarar – alle kan og bør ta kurset. Vi vil oppfordra alle våre trenarar som ikkje har dette til å delta. Det vil gi auka kompetanse, motivasjon og tryggleik i treningsarbeidet. Samtidig skal dette vere ein sosial arena der ein kan lære av kvarandre og utvikle samhald i klubben.

Nytt av året er at teoridelen i Grasrottrenarkurset no er e-kurs som deltakarane gjennomfører i forkant av kvar samling. Kurset vert gjennomført over to kveldar og består av ei kort oppsummering av teoridelen på 1 time og ein praktisk del på ca. 2 1/2 time. Kretsen stiller med høgt utdanna trenarar som står for gjennomføringa av kurset.

Gje tilbakemelding om de ønskjer å delta på kurset til Steinar Røysum, tlf 90145370 eller e-post s-roysum@frisurf.no  snarast mulig og seinast innan 18. april. Når kurset nærmar seg, vil de få tilsendt informasjon om påmelding via nett og e-kursa.

Meld  dykk på dette vert nokre kjekke og nyttige kvelder på banao!

Les om trenarutdanninga NFF Grasrottrenaren. Obs! her står det feil på antall timar, kurset er på ca 8 timar.

Trenarforum med Marius Lenni Bøe

Onsdag 18. april vil Syril fotball arrangere trenarforum, med trenarutviklar i Sogn og Fjordane fotballkrets Marius Lenni Bøe.

Marius har lang erfaring som trenar, seinast som ein del av trenarteamet til Sogndal i Eliteserien. Det vert ein dialog/teoridel på 45 min, deretter 60 min treningsøkt på bana med småguttelaget.

Syril fotball oppfordra alle våre trenar til å stille, her vil det vera mange gode tips og impulsar å henta for alle.

Oppstart kl 18.00 på Barneskulen.

Trenaraspirant i Syril fotball?

Syril fotball ønskjer yngre gutar og jenter inn som trenarar i klubben, og vil henvende seg til gut/jente/senior om det er interesse å vere med på eit slikt «prosjekt». Formålet er å rekruttere inn fleire til å vere med som trenarar rundt laga våre, og gje yngre som kan ha interesse for eit slikt verv motivasjon til å prøve seg.

For gute/-jentespelar som vil prøve seg som trenaraspirant, er det lag under eigen årsklasse som er aktuelt, dvs frå smågute/småjente og nedover.

Har du/de spørsmål eller er interessert i å vera med, så ta kontakt med Steinar (90145370) eller Kjetil (90277167)

 

Trenarkurs fotball

Framleis plass til fleire på NFF sitt kurs «Grasrottrenaren».

Kurset er fk. tysdag 19. september og onsdag 20. september kl. 17.00 til 21.00, oppmøte utanfor mediateket på barneskulen.

Vi vil starte med Del kurs 2 – Barnefotball – flest mulig med kvalitet. Dette er kurs som er gode å ha når ein er trenar i barne- og ungdomsfotballen.

Meld dykk på til Steinar Røysum tlf. 90145370 eller e-post s-roysum@frisurf.no

Lenke der det står meir om «Grasrottrenar utdanninga»

Motivasjonskveld for unge, nye og gamle trenarar

Onsdag 19. april kl. 18-20, 4. etg. i Saften

Syril Fotball ønskjer fleire unge, nye og «gamle» trenarar med, og inviterer alle til motivasjonskveld!

Saman med oss er Marius Kloster frå Sogndal Fotball og Sogn og Fjordane fotballkrets. Marius er trenar- og spelarutviklar, og fagansvarleg for barnefotball. På motivasjonskvelden snakkar Marius bl.a om «Å skape gode opplevingar» og «Klubbtilhøyrsle». Syril Fotball fortel også kort om prosjektet «Alle jenter på bana» og fotballdag for jenter, 23.april.

Vi håpar at dagens trenarar og ikkje minst unge, nye og kanskje framtidige Syril-trenarar blir med! Motivasjonskvelden er også open for andre interesserte.

Frukt – Bollar – Kaffi -Te

Velkommen!
Syril Fotball
«Alle jenter på bana» og Sporsleg utval

Vil du vere trenar for damelaget i handball?

20151129 HBK002

Syril handball sitt damelag er på jakt etter ny trenar for komande sesong.

  • Me er ein sprudlande og inkluderande gjeng med jenter og damer frå ten- til førtiåra.
  • I sesongen trenar me 2 kveldar i veka, mest truleg tysdag og torsdag frå kl 2000 -2130.
  • Me håpar verkeleg å få på plass ein trenar som er klar for å dra i gang med oppkøyringa når hallen opnar 1.august.

Har du lyst til å vere ein del av denne flotte gjengen?

Ta kontakt med Pia Hickman (piahickman@msn.com) for meir informasjon eller ein overbevisande prat!

Pia