Trenarkurs fotball

Framleis plass til fleire på NFF sitt kurs «Grasrottrenaren».

Kurset er fk. tysdag 19. september og onsdag 20. september kl. 17.00 til 21.00, oppmøte utanfor mediateket på barneskulen.

Vi vil starte med Del kurs 2 – Barnefotball – flest mulig med kvalitet. Dette er kurs som er gode å ha når ein er trenar i barne- og ungdomsfotballen.

Meld dykk på til Steinar Røysum tlf. 90145370 eller e-post s-roysum@frisurf.no

Lenke der det står meir om «Grasrottrenar utdanninga»