Aktitetsleiarkurs – barneidrett

2. – 3. september i Sogndal

Kurset gir grunnleggande kunnskap om korleis idrettsaktivitet for barn opp til 12 år skal bli lagt til rette og leia, slik at barna opplever glede, tryggleik og mestring. Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidrettar.

Kurset er prega av aktivitet og tema som:

  • Idretten sitt verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheiter og Bestemmelsar om barneidrett
  • Barn si utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering og tilrettelegging av hensiktsmessig aktivitet – praktisk gjennomføring av økter
  • Eiga trenarrolle

Ingen spesielle krav til forkunnskapar og ingen kurseksamen.
Enkel e-læringsmodul i forkant av kurset.

Målgruppe:

  • alle som ønskjer å trene barn i alderen 5–12 år
  • aktivitetsleiarar i SFO, skular og barnehagar
  • foreldre/føresette
  • ungdom

Kursdeltakar skal ha fylt 15 år det året dei tek kurset.

 Tid: Fredag 2. september kl 1730-2100
Laurdag 3. september kl 0900 – 1530
 Stad:  Trudvang skule, Sogndal
 Kurslærar:  Synne Aafedt Liljedahl, Sogn og Fjordane idrettskrins
 Kursavgift:  Kr 600 pr. deltakar (kr 300 for ungdom under 19 år) + kr 250 for materiell
 Påmeldingsfrist:  26. august
 Påmelding: Trykk her for påmelding med questback
Kontaktinfo: Sogn og Fjordane idrettskrins v/Ingrid Narum
Tlf.: 918 00 611
E-post: ingrid.narum@idrettsforbundet.no