Kategoriarkiv: Barn

#FotballtrøyeFredag

I dag er det fotballtrøyefredag.

Kampanjen er ein årleg markering av Barnekreftforeningen sitt arbeid i kampen mot barnekreft. Dette kan du lese meir om her: #fotballtrøyefredag  

Syril nytta anledninga til å markere dette under kampen mellom Syril og Vik G13/14 torsdag kveld. Syril fotball donerer inntektene frå kiosksalet til Barnekreftforeningen sin kampanje.

Syril oppmodar alle i klubben om å støtte fotballtrøyefredag!

Vipps til 705404

Mini-akademi 2023

Syril fotball vil prøve å arrangere eit ekstra fotballtilbod nokre helgar gjennom sesongen om det er interesse for det.

Første helg vert 12.-13.mai. Tilbodet er retta mot jenter og gutar i alderen 11-15 år (f. 2012-2008).

For meir informasjon, klikk her.

Skileik på Kleppa

Førstkommande torsdag startar skileik på Kleppa.

1.- 3.klasse: Torsdag kl.17.30 – 18.30

4. klasse og oppover: Torsdag kl. 18.30 – 20.00

Kvar aktivitet vil bli lagt ut på spond, slik at vi enkelt kan oppdatere i høve snøforhold. Trenarar vil vere frå foreldregruppa.

Vi legg opp til varierte leikar for å gi skiglede og dugleik basert på Norges skiforbund sine råd om aktivitet for barn.

Syril – akademiet

Nå har vi gjennomført ei kartlegging om det var interessa for deltaking på Syril akademiet, og det var det, ca. 35 stk. ønskjer å delta, det er framleis plass til fleire.

Så første helga med Syril akademi vert 9-11 april, med treningsøkter fredag, laurdag og søndag.

Tilbodet er retta mot jenter og gutar i alderen frå 11 år t.o.m. 15 år (f 2010 – 2006) som er motiverte for å trena ekstra. Dette vil vera eit ekstra tilbod der ein kan få nye impulsar og utvikling leia av dyktige trenar.

Det signaliserte informasjonsmøte vert ikkje gjennomført pga. smittevernshensyn, men alle som skal delta på akademiet møter på bana torsdag  8. april kl. 18 for meir informasjon og utdeling av genser.

Har de spørsmål så berre ta kontakt med Steinar Røysum på e-post s-roysum@frisurf.no eller på tlf. 90145370.

Påmelding skjer ved innbetaling av deltakaravgifta på kr 500,- til VIPPS 111103 eller konto 3781 14 13101 innan 26. mars 2021, merk med AKADEMI, legg inn str. på genser.

Informasjonsskrivet

Premiar for skikarusell 2020

Det blei diverre ingen premieutdeling for skikarusellen i år. Premiane er sett ut for henting i garasjen ved Stukestølen 11 på Dalen. Alle som deltok får premie. Premiane må hentast innan 23.desember.

Informasjon om skikarusell 2021 kjem snart.

Barneskigruppa

Leiar barneidrett

SYRIL sitt årsmøte klarte ikkje å finne nokon til å leie barneidrettsgruppa i år. Det vert diverre ingen aktivitet for dei yngste dersom ingen vil ta på seg denne oppgåva. Det er synd for ungane som då ikkje får eit slikt tilbod i vinter. Vi håpar difor at noko som les dette ønskjer å hjelpe til med dette. Send i så fall ein epost til post@syril.no.