Stikkordarkiv: Dugnad

Vinterdugnad på nye stadion

Det vert dugnad på bana 31.oktober. Førebels tidspunkt er kl.10.00, me ventar at mykje er gjort på 3 timar.

Det er litt forskjellig som skal gjerast. Det handlar om å gjere anlegget klart for vinteren. Nils Magne og Jørgen er kontaktpersonar for dugnaden.

Me skal:

 • Fordeling av grus på sørside
 • Opprydding og vassvegar under klubbhus
 • Stenging av veg inn til bana
 • Flytting av fresemassar, evt utlegging om me har eit område som er klart
 • Sandhaug ved snuplass utanfor bana

Så grapse, spade, rake, kost er gode reiskapar. Om nokon har ei trillebår er det fint også.

Dei som har anledning til å stille, kan melde seg til Jørgen, jorgen.eikenes@disfva.no

Kan elles opplyse om at dugnaden med rulleplenen sparte Syril for 230 000 kr! Ikkje dårleg for ei helg med dugnad.

Syril kallar inn til «Før snøen kjem-dugnad» på Kleppa laurdag 17. og 24. oktober 2020

Vi har mykje å gjere på Kleppa for å gjere klar løype, bakke og skitrekket, så vi treng god bemanning begge dagar.

Send melding kva dag du stiller! Vi treng oversikt over kor mange som kjem og kva utstyr dei har for å planlegge dugnaden.

Dugnaden startar kl. 10:00 og varer til 15:00 begge dugnadsdagar.

Oppgåver

• Kutte tilvekst av vegetasjon i alpinbakke, trekktrace og lagrennsløype (det gror godt så vi treng mange til dette).

• Vedlikehald av grøfter i langrennsløypa.

Ta med:

• Matpakke og drikke (Vi samlast for mat i gapahuken kl. 12.30).

• Ryddesager, motorsager og handsager (vedsager og greinsaker). NB! Hugs verneutstyr.

• Hanskar, hørselsvern

Syril held miljøbensin til motorsag/ryddesag.

Vi treng mange ryddesager og 2-3 motorsager kvar dugnadsdag. Den som bruker eiga motorsag/ryddesag får den reparert for inntil kr. 1000,- om den havarerer under bruk på Kleppa.

For å ha kontroll på kapasitet/utstyr, ber vi alle gi melding om kva dag (ar) du kjem, og kva utstyr du tek med! Send melding til katrinerwilson@gmail.com

Bli gjerne med begge dagar.

Syril kallar inn til «Før snøen kjem- dugnad» på Kleppa laurdag 19. og 26. oktober 2019

Den årlege «før snøen kjem- dugnaden» på Kleppa/ Øvstestølen blir 19. og 26. oktober. Vi håpar  på ein god og snørik vinter. Og med dykkar hjelp skal vi nok få gjort det som må til for å gjere klar løyper, bakke og skitrekket, så eg håpar mange har anledning å stille!

Send melding om kva dag du stiller! Vi treng oversikt over kor mange som kjem og kva utstyr de har for å planlegge dugnaden.

Dugnaden startar kl. 10:00 og varer til 15:00 begge dugnadsdagar. Klokka 12:30  tek vi matpause ved skihytta.

 Oppgåver

 • Kutte renningar, greinar og trær i alpinbakke, trekktrace og langrennsløype(det gror godt så vi treng mange til dette)
 • Vedlikehald av grøfter i langrennsløypa
 • Vedlikehald av skitrekket
 • Vedlikehald og fornying av lysanlegg
 • Rydding ute og inne i trekkbua og skihytta

Veit du om spesielle oppgåver som bør gjerast ut over dette  – gi meg ei melding!

 Ta med:

 • Matpakke og drikke. (Vi samlast for mat ved Kleppahytta kl. 12.30)
 • Ryddesager, motorsager og handsager (vedsager og greinsager). NB! Hugs verneutstyr
 • Stigar (til kvisting graner)
 • Hanskar, hørselsvern
 • Arbeidslyst og godt humør!

 SYRIL held miljøbensin til motorsag/ryddesag.

Vi treng mange ryddesager og 2-3 motorsager kvar dugnadsdag. Den som brukar eiga motorsag/ryddesag får den reparert for inntil kr. 1000,- om den havarerer under bruk på Kleppa.

For å ha kontroll på kapasitet/utstyr, ber vi alle gi melding om kva dag (ar) du kjem, og kva utstyr du tek med! Send melding til gunnar.soderholm@vegvesen.no  

Vel møtt!

For Skigruppa, Gunnar Søderholm

Søndag var det stor aktivitet på stadion

Søndag var det stor aktivitet på fotballbana og Syril innvia det nye driftsbygget

IMG_1744Syril deltek i fotballkretsen sitt prosjekt «Jenter på bana». Målsettinga med prosjektet er mellom anna å rekruttere fleire jenter og behalde jentespelarar lengre.Søndag 23.4. arrangerte Syril i samarbeid med kretsen fotballdag for dei yngste jentene med øvingar, ballkonkurransar og mini-turnering 3-ar spel, sjølvsagt god servering og musikk frå det nye driftsbygget. Seinare på dagen var det klart for seniorkamp mellom Syril og Sandane, der Syril sikra seg 3 poeng.

Leiaren i Syril, Per Hauge takka for alle bidrag som har gjort at vi kan ta i bruk nytt driftsbygg. Syril takkar næringslivet for gode bidrag til driftsbygget: Leikanger mur og flis, Skoge Bygg, Jatak Kaupanger, Sogn Røyr, Solberg elservice, Coop byggmix, Erling Røysum AS. Også ein takk til Leikanger kommune for eit godt samarbeid.

Syril er avhengig av dugnadsinnsats for å holde stor aktivitet og gje mange eit kjekt tilbod, og for å realisere eit slikt bygg. Mange har stilt opp på dugnadane, og det er vanskeleg å liste opp alle. Leiaren i Syril trekte fram 4 representantar for den gode dugnadsånda som har gått i bresjen for arbeidet: Nils Magne Slinde, Tore Stølen, Lars Ivar Menes og Lene Slinde.

FullSizeRender

Ny kiosk/speakerbygg under bygging

Her nokre bilde frå dugnaden laurdag 09.april 2016 på nye kiosk/speakerbygget som vert sett opp ved sida av kunstgrasbana.

 1. Bilde av Nils Magne er «første spikar» frå nye spikarpistolen han kjøpte seg for pengane han fekk for Leikangerprisen 2015. Gratulera med skikkeleg utstyr.
 2. Øvrige bilder er frå bygget same dag.

Tusen takk til Lene for glimrande servering til dugnadsgjengen.

Dugnad på kunstgraset

Syril treng å få vekk snø der måla skal stå på 11ar-bana samt ned mot elva. Vi har to fresara, dersom nokon kan håntera dei. Ta med spade eller måkeutstyr.

Oppmøte i dag, torsdag 17.03.16 kl 16.30 – 17.00.

Vonar mange kan møte slik at vi kan jobbe mot målet om å få bana klar for jentene sin NM-kamp, treningar og kampar ellers.

PS! Dugnaden er god, alternativ trim.