Kategoriarkiv: Friidrett

Opningsstemne friidrett Syril stadion

Opning/innviing av bana ved ordførar Arnstein Menes ved stemnestart.

friidrett.no ligg komplett resultatliste, og på den elektroniske statistikken finn du plasseringa på utøvarar frå Syril fom. 13 år og klubbstatistikk. På OpenTrack-sida til stemnet ligg det og resultat.

Vi er imponert og ydmyk over at vi fekk 90 deltakarar til det første stemnet i Syril-regi på mange år!

Hugs lisens for utøvarar frå 13 år og oppover. Ingen startkontingent.

Garderobar/WC på Leikanger barneskule.
Parkering vest/nord for stadion og aust for barneskulen.
Kiosk med mykje godt i speakerbua😉

For 1. – 4. klasse er det viktig at foreldre stiller opp og hjelper til med å sende ungane vidare frå øving til øving, kanskje vere funksjonærar ved behov og måle resultat og skrive det på startnr.😊

Spørsmål om stemnet? Ta kontakt på Syril friidrett på Facebook eller jeopard@hotmail.com.

Med sportsleg helsing

Syril IL friidrett

Status nye stadion

Sprayarbeidet har gått bra denne veka, men veret som kjem no ser ikkje ut til å spela på lag. Det er meldt regn tysdag – fredag. Det vert arbeid på mandag, men så vert det ein pause til veret betrar seg. Då opnar me bommen opp til skulen.

Det tyder òg at dugnadsarbeidet på torsdag førstkommande må utsetjast. Me kjem tilbake med ny dato for dugnad.

Arbeid på nye stadion og stengt for køyring

No er entreprenør i gang på bana.

Dei arbeidar frå kl.9 på morgon til utpå kvelden. Det er viktig at all levering av ungar er ferdig til kl.9. Då stenger entreprenør bommen. Det vert opphald i arbeidet ein halv time når skulen sluttar, så bussen kan snu og foreldre henta.
Vegen opp til skulen er avsperra med trebukk. Syril frarådar sterkt parkering på skuleområde, snuplass og bussholdeplass denne veka, då dette kan gje lakkskadar. Vegen er ikkje stengd, så om ein må, kan ein flytte bukken og køyre opp, då på eige ansvar. Me ber om at bukken setjast på plass att i slike tilfelle.

Det vil kun vere slik denne veka, so er me ferdige. Takk for hjelpa🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️

Dugnad nye stadion

Det vert dugnad på nye stadion sundag 12. september og måndag 13. september, begge dagar kl. 17.

Oppgåva er å dekke til områder og gjenstandar – primært betong og inngjerding – som ikkje må bli spraya av raudmåling/toppdekke.

Jørn Gåsvær (472 38 189) er dugnadsleiar. Aktuelle verktøy er (tapet)kniv, gatekost, nokre klutar/tøystykke det ikkje er nøye med. Og for dei som har: Trillbår og stiftemaskin (til å feste plast mot tre).
– kan du bidra med ein stige eller stillas; gje melding om det..

Dei som kan stille på dugnad gjev beskjed til Jørn. Meld deg gjerne på på Syril friidrett sitt Facebook-arrangement.

Og følg med på Facebook for evt. oppdateringar på tidspunkt, då noko av arbeidet er veravhengig.

Dette er eit anlegg for alle og ikkje berre friidretten, så flott om alle grupper kan stille med litt folk 😉

Bana måndag 30. august

Dugnad nye stadion – ny tid


På grunn av dårleg ver mandag og tysdag, vert dugnaden utsett til onsdag eller torsdag komande veke. Oppdatering på tidspunkt kjem.

Ta med kniv (tapetkniv er best), gatekost, nokre klutar/tøystykke det ikkje er nøye med, og trillebår for dei som har.

Oppgåva er å dekke til områder og gjenstandar som ikkje må bli spraya av raudmåling. Dette skjer ved legge plastrull og å nytte teip. Aktuelle verktøy er kniv og hammar. 

Jørgen Eikenes er dugnadsleiar (Tlf: 91 37 28 22).

Status nye stadion

Då har Laiderz komme til Syril stadion og er i gang med å legge gummidekke. Anleggstida er venta å vere 3 veker, gitt at ver og vind er på lag. I denne perioden er det viktig at ingen tek seg inn på stadion. Anleggsgjerde er sett opp.

Den første tida skal det leggjast baselag, på slutten skal eit topplag sprayast på. Arbeidet med topplaget er venta å pågå i 3-5 dagar. Medan arbeidet med topplaget pågår må vegen opp til skulen stengast og det kan ikkje parkerast i nærleiken av bana. Det kan og kome (tilråda) avgrensingar på ferdsel til fots. Dette kjem av at sprayen er flyktig og set stygge merker. Syril kjem til å setja opp skilt når dette vert aktuelt, og skulen informerer tilsette og føresette nærare.

Syril skal dekke til murar, gjerder, klubbhus m.m. på dugnad. Nøyaktig tidspunkt er ikkje klart enno. Til dette treng me gode dugnadsfolk, minst 10 stk. Ta kontakt med Jørgen D. Eikenes på 91 37 28 22 for påmelding.

Status nye stadion

Baneentreprenøren har gjeve beskjed om ny utsetting. Konkret dato for oppstart er ikkje klart, men vert truleg i starten av august. Frå arbeidet med gummidekke tek til går det normalt 3 veker til ferdigstilling. Kommunen har kosta bana for oss, me ber brukarar unngå leik som grisar til asfaltdekket. Dette gjeld særskilt leik med sand i lengdegropene og grop for kulestøyt.