Syril kallar inn til «Før snøen kjem- dugnad» på Kleppa laurdag 19. og 26. oktober 2019

Den årlege «før snøen kjem- dugnaden» på Kleppa/ Øvstestølen blir 19. og 26. oktober. Vi håpar  på ein god og snørik vinter. Og med dykkar hjelp skal vi nok få gjort det som må til for å gjere klar løyper, bakke og skitrekket, så eg håpar mange har anledning å stille!

Send melding om kva dag du stiller! Vi treng oversikt over kor mange som kjem og kva utstyr de har for å planlegge dugnaden.

Dugnaden startar kl. 10:00 og varer til 15:00 begge dugnadsdagar. Klokka 12:30  tek vi matpause ved skihytta.

 Oppgåver

  • Kutte renningar, greinar og trær i alpinbakke, trekktrace og langrennsløype(det gror godt så vi treng mange til dette)
  • Vedlikehald av grøfter i langrennsløypa
  • Vedlikehald av skitrekket
  • Vedlikehald og fornying av lysanlegg
  • Rydding ute og inne i trekkbua og skihytta

Veit du om spesielle oppgåver som bør gjerast ut over dette  – gi meg ei melding!

 Ta med:

  • Matpakke og drikke. (Vi samlast for mat ved Kleppahytta kl. 12.30)
  • Ryddesager, motorsager og handsager (vedsager og greinsager). NB! Hugs verneutstyr
  • Stigar (til kvisting graner)
  • Hanskar, hørselsvern
  • Arbeidslyst og godt humør!

 SYRIL held miljøbensin til motorsag/ryddesag.

Vi treng mange ryddesager og 2-3 motorsager kvar dugnadsdag. Den som brukar eiga motorsag/ryddesag får den reparert for inntil kr. 1000,- om den havarerer under bruk på Kleppa.

For å ha kontroll på kapasitet/utstyr, ber vi alle gi melding om kva dag (ar) du kjem, og kva utstyr du tek med! Send melding til gunnar.soderholm@vegvesen.no  

Vel møtt!

For Skigruppa, Gunnar Søderholm