Dugnad på kunstgraset

Syril treng å få vekk snø der måla skal stå på 11ar-bana samt ned mot elva. Vi har to fresara, dersom nokon kan håntera dei. Ta med spade eller måkeutstyr.

Oppmøte i dag, torsdag 17.03.16 kl 16.30 – 17.00.

Vonar mange kan møte slik at vi kan jobbe mot målet om å få bana klar for jentene sin NM-kamp, treningar og kampar ellers.

PS! Dugnaden er god, alternativ trim.