Tine fotballskule

tfs logo

Syril Fotball, i samarbeid med TINE, arrangerer fotballskule for alle born fødd frå og med 2005 til og med 2009. Fotballskulen startar måndag 14. august og varer til og med torsdag 17. august. Det er fotballskule frå kl 10.00 til 14.30. Drikke og frukt vert servert, ta med matpakke og ekstra drikke. Alle deltakarar får utdelt profilprodukt frå TINE første dagen, og fotballskulen vert avslutta med grilling (verforbehold) og utdeling av diplom den 17. august.

Fotballspelarane vil bli delte inn i grupper etter alder og vil derfor vere saman med andre på same klassetrinn.

Syril står for den praktiske gjennomføringa. Program for dei fire dagane vil verte lagt ut på syril.no, og i papirform i kiosken for dei som ynskjer det.

Deltakaravgifta er sett til kr 750 per deltakar, men med reduksjon til kr 450 for barn nummer to (eller fleire) i same familie (søsken-moderasjon). Bindande påmelding, med innbetaling av deltakaravgifta til konto 3781 14 13101 eller med Vipps til 111103 seinast 3. juli 2017.

Hugs å skrive på deltakarinformasjonen (namn og årskull)! Det er også viktig at de som foreldre skriv på telefonnummer slik at me kan nå dykk på i tilfelle det skulle skje noko med barnet dykkar.

Vi ønskjer alle velkomne til å bruke dei siste fridagane før skulen tek til att til og spele fotball i lag med mange andre fotballvener.

Med helsing
Fotballgruppa i SYRIL
v/Steinar Røysum
90145370