Mini-akademi 2023

Syril fotball vil prøve å arrangere eit ekstra fotballtilbod nokre helgar gjennom sesongen om det er interesse for det.

Første helg vert 12.-13.mai. Tilbodet er retta mot jenter og gutar i alderen 11-15 år (f. 2012-2008).

For meir informasjon, klikk her.