Kategoriarkiv: Barneski

Vel gjennomført skikarusell og Klepparenn!

Laurdag 4. februar var det mykje liv på Kleppa. Først på dagen var det skikarusell med om lag hundre ungar. Seinare på dagen var det tid for Klepparenn, og slik som i fjor så var det lagt opp til skicross.

Skicross er ei løype med meir nedoverbakkar enn oppoverbakkar. Det er laussnøkjøring, kuler, litt slalåm, hopp og kast på blink. Det var over tretti deltakarar frå 5-15 år. Flest deltakarar frå Syril, men og ein del som tok turen frå Sogndal.

Ein flott skidag!

Skikarusell 14. januar avlyst

Me må diverre avlysa skikarusellen førstkommande laurdag 14.1 pga snømangel. Då er det berre å dansa snødansen, so set me opp ny karusell so snart dansen virkar❄️

Skikarusell på Kleppa 2023

Skikarusellen på Kleppa startar 7. januar. Det er planlagt 5 renn i løpet av vinteren. Følg med på Facebook, det kan komma endringar. Kiosken i skihytta blir open.

 1. Laurdag 7. januar kl. 10-11
 2. Måndag 23. januar kl. 17-18:30
 3. Laurdag 4. februar kl. 10-11
 4. Laurdag 4. mars kl. 10-11
 5. Laurdag 25. mars kl. 10-11 → Premieutdeling/sesongavslutning kl. 11:30.

Deltakarane møter til start ved skihytta på Kleppa mellom dei oppgitte klokkesletta.

Skikarusellen er eit tilbod for born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 130 kroner og vert seld på Kleppa når det er karusellrenn. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet. Dersom du har startnummer frå tidlegare, så ta det med.

Fjellturar

Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar heilt fram til premieutdeling.

Premiering

Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. (det vert premiering for alle påmeldte deltakarar) Det vert premieutdeling laurdag 25. mars.

Skikarusell 2022

Me ynskjer at flest mogeleg betalar startkontingent, 130 kr på Vipps nr 88235 (Idrettslaget Syril) Merk med Skikarusell 22 Namn.

Me manglar ein del startnummer, fint om du tek med om du har. 

Ta også omsyn til at bilen er godt skodd før du køyrer opp, og parker med omsyn til at det kjem mange bilar denne dagen. 

Vel møtt til ein kjekk skitur med mykje snø. 

Og til slutt, me prøver å halda 1-meteren.

Skikarusell 2022

Skikarusellen på Kleppa startar 12. februar. Det er planlagt 5 renn i løpet av vinteren:

Laurdag 12. februar kl. 12-13

Laurdag 5. mars kl. 12-13

Laurdag 12. mars kl. 12-13

Laurdag 19. mars kl. 12-13

Laurdag 26. mars kl. 12-13 Premieutdeling/sesongavslutning kl. 13.30.

Deltakarane møter til start ved skihytta på Kleppa mellom dei oppgitte klokkesletta.

Skikarusellen er eit tilbod for born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 130 kroner og vert seld på Kleppa når det er karusellrenn. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet.

Fjellturar

Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar frå boka vart lagt ut og fram til og med 25. mars.

Premiering

Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. Det vert premiering for alle påmeldte deltakarar. Det vert premieutdeling laurdag 26. mars.

Skileik på Kleppa

Førstkommande torsdag startar skileik på Kleppa.

1.- 3.klasse: Torsdag kl.17.30 – 18.30

4. klasse og oppover: Torsdag kl. 18.30 – 20.00

Kvar aktivitet vil bli lagt ut på spond, slik at vi enkelt kan oppdatere i høve snøforhold. Trenarar vil vere frå foreldregruppa.

Vi legg opp til varierte leikar for å gi skiglede og dugleik basert på Norges skiforbund sine råd om aktivitet for barn.

Skikarusell på Kleppa 2021

Skikarusellen på Kleppa startar 23. januar. Det er planlagt 5 renn i løpet av vinteren:

 • Laurdag 23. Januar kl. 12-13
 • Laurdag 30. Januar kl. 12-13
 • Laurdag 6. Februar kl. 12-13
 • Laurdag 13. Februar kl. 12-13
 • Laurdag 6. Mars kl. 12-13
  Premieutdeling/sesongavslutning kl. 13.30.

Den 20. februar vert Klepparennet arrangert, dette tel òg med i skikarusellen, me vonar at mange vert med!

Deltakarane møter til start ved skihytta på Kleppa mellom dei oppgitte klokkesletta.

Skikarusellen er eit tilbod for born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 120 kroner og vert utdelt utanfor skihytta når det er karusellrenn. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet. Dei som har kjøpt Kleppakort treng ikkje betale for deltaking på skikarusellen.

Smittevern og gjennomføring

Alle som skal delta må registrerast. Ein kan nytte denne lenkja.

Fyll inn namn på deltakar og telefonnummer til føresett. Me må ha kontroll på faktisk oppmøte, så syt føre å snakke med funksjonærar ved oppmøte.

Skihytta vil kun vere opa for toalettbesøk. For å unngå kø ynskjer me at deltakaravgift vert betalt kontantfritt og på førehand. Dette kan gjerast på vipps til 88235 eller til kontonummer 3781.07.31029. Merk betaling med «Skikarusell 2021».

Merk at det er kun høve til å vera 1 føresett per unge, dette for å avgrense antal menneske tilstades.

Alle som møter på rennet skal følgje dei generelle smittervernråda som gjeld i samfunnet:

 • Ved symptom på sjukdom skal ein halde seg heime
 • Hugs god hand- og hostehygiene
 • Hald minst 1 m avstand
 • Alle må registrerast ved ankomst (sjå avsnitt ovanfor for praktisk løysing på dette)

Fjellturar

Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar frå boka vart lagt ut og fram til og med 21. mars.

Premiering

Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. Det vert premiering for alle påmeldte deltakarar. Det vert premieutdeling laurdag 6. Mars.

Kleppakort

Kleppakortet er eit universalkort, som dekker alle aktivitetar for heile familien (ev. born/vaksen) på Kleppa. Årskortet i slalåmbakken, skikarusellar, lysløypeavgift og treningsavgift langrenn (“Løypeavgift Kleppa”). De finn meir info her: https://syril.no/anlegg/kleppa/.

Skileik for 1. – 3. klasse

Bli med på leik og moro på ski, torsdagar 17.30 – 18.30. Oppstart er avhengig av snø, følg med på Syril sine facebooksider, der kjem nærare informasjon.Ansvar: Katrine Wilson (917 69 150).

Skileik for 4. – 6. klasse

Torsdagar, kl. 18.30 – 20.00. Ansvar Olav Haugen (915 58 934)

Kontakt

Om de har spørsmål til skikarusellen kan de kontakte Jørgen Eikenes på e-post: jorgen.eikenes.dahle@gmail.com eller på tlf: 91 37 28 22.

Vel møtt til skikarusell!

Premiar for skikarusell 2020

Det blei diverre ingen premieutdeling for skikarusellen i år. Premiane er sett ut for henting i garasjen ved Stukestølen 11 på Dalen. Alle som deltok får premie. Premiane må hentast innan 23.desember.

Informasjon om skikarusell 2021 kjem snart.

Barneskigruppa