Kategoriarkiv: Arrangement

Bana stengt for trening og publikum

Laurdag 19.september og sundag 20.september skal Syril arrangere miniputturnering. Med reglane for korona på arrangement, kan ikkje andre enn deltakarar på turneringa opphalde seg på bana/publikumsområde/ved utstyrsrom og garderobeanlegg medan turneringa pågår. Turneringa er ikkje ope for publikum, anna enn den som følgjer spelar på turnering. Tidsrom for turnering er kl. 10-17.30 begge dagar. Ver venleg å ikkje oppsøk baneområdet på denne tida.

Tine fotballskule

Syril fotball arrangerar Tine fotballskule 10. – 13.august for dei som er fødde i 2008 – 2012. Meir informasjon og påmelding kjem på syril.no etter kvart.

Bjørgahaug Opp 2016?

Vi lurer på om vi for tredje år skal gå i gang med planlegging av Bjørghaug Opp.

  • Er de klare for ein ny runde?

Vi startar med blanke ark og håpar å trekke til oss mange fleire deltakarar i år – om du har nye idear, ris eller ros, kommenter på Facebook eller send e-post til bjorgahaug@syril.no.

Trykk Lik om du tykkjer vi skal arrangere i år også.