Skikarusell 2022

Skikarusellen på Kleppa startar 12. februar. Det er planlagt 5 renn i løpet av vinteren:

Laurdag 12. februar kl. 12-13

Laurdag 5. mars kl. 12-13

Laurdag 12. mars kl. 12-13

Laurdag 19. mars kl. 12-13

Laurdag 26. mars kl. 12-13 Premieutdeling/sesongavslutning kl. 13.30.

Deltakarane møter til start ved skihytta på Kleppa mellom dei oppgitte klokkesletta.

Skikarusellen er eit tilbod for born til og med 4. klasse. Startnummer, som gjeld alle karusellane, kostar 130 kroner og vert seld på Kleppa når det er karusellrenn. Startnummeret skal brukast på alle renna, og leverast inn etter siste rennet.

Fjellturar

Inntil to fjellturar til Øvstestølen kan telje med i karusellen. Det er lagt ut bok i varmebua. Vi tel med registreringar frå boka vart lagt ut og fram til og med 25. mars.

Premiering

Det blir gitt eitt poeng pr. karusellrenn/fjelltur. Det vert premiering for alle påmeldte deltakarar. Det vert premieutdeling laurdag 26. mars.