Årsmøtet i fotballgruppa

Syril | Syril

ÅRSMØTE TORSDAG 2. MARS
kl.19.00 i møterom 4.etasje Saften

Sakliste:

  1. Val av ordstyrar og sekretær, samt 2 som underskriv på referat
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Saker; Forslag til revidert sportsplan, informasjon om inkluderingsfond, informasjon om vinterdrift, informasjon om verv
  6. Treningsavgift 2023
  7. Budsjett 2023
  8. Val

Velkomen!