Stikkordarkiv: Medlemsavgift

Medlemsavgift 2022

Det nærmar seg nytt år, og me nyttar sjansen til å informere om betaling av medlemsavgift for 2022:

Familie* : 600 kr

Enkeltmedlem : 350 kr

Barn under 17 år : 250 kr

Kontonummer: 3781 07 31029

Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemmar

Velkomen som medlem!

*) Eit familiemedlemskap dekkar born som bur på same adresse som forelder/foreldra. Dersom borna er studentar og bur borte for å studere, godtek vi at dei kan inngå i eit familiemedlemskap med forelder/foreldra.

Medlemsavgift 2019

Det blir inga endring i satsane, Syril vidarefører satsane for 2018:

FAMILIE* 500
ENKELTMEDLEM 350
BARN UNDER 17 ÅR 250

Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235
Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemer

Det blir ikkje lagt ut eller sendt bankgiroar i Posten. Bruk kvitteringen frå (nett-)banken som medlemskort!

Velkomen som medlem!!

*) Eit familiemedlemskap dekkar born som bur på same adresse som forelder/foreldra. Dersom borna er studentar og bur borte for å studere, godtek vi at dei kan inngå i eit familiemedlemsskap med forelder/foreldra.

Medlemsavgift 2018

Ny sesong er i gang og alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap. Medlemsskap inkluderer følgjande forsikring. Informasjon om medlemsavgifta finn du alltid her: https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/

FAMILIE 500
ENKELTMEDLEM 350
BARN UNDER 17 ÅR 250
  • Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235
  • Merk innbetalinga: Medlem <år> og namn på familiemedlemer

Det vert ikkje lagt eller sendt ut bankgiroar. Ta utskrift eller bilde av kvittering på betaling i nettbanken din. Kvitteringa på betalt medlemsavgift er ditt medlemskort!

Syril anonym kvittering

Minner om medlemsavgift

Ny sesong er i gang og alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap. Medlemsskap inkluderer følgjande forsikring. Informasjon om medlemsavgifta finn du alltid her: https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/

FAMILIE 500
ENKELTMEDLEM 350
BARN UNDER 17 ÅR 250

Kontonummer: 3781 07 31029
Merk innbetalinga: Medlemsavgift <år> og namn på familiemedlemer

Det vert ikkje lagt eller sendt ut bankgiroar. Ta utskrift eller bilde av kvittering på betaling i nettbanken din. Kvitteringa på betalt medlemsavgift er ditt medlemskort!

Syril anonym kvittering

Medlemsavgift 2017

Syril held medlemsavgifta på same nivå som i 2016.

FAMILIE 500
ENKELTMEDLEM 350
BARN UNDER 17 ÅR 250

Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS: 88235
Merk innbetalinga med: Medlemsavgift og namn på familiemedlemer

Meir om medlemsavgifta finn du alltid her. Velkomen som medlem!!

PS! Det blir ikkje kravd inn medlemsavgift i 2017 via det elektroniske medlemsregisteret sidan datakvaliteten på e-postadresser er for dårleg.

 

Bankgiro med medlemskort sendt ut

Denne veka har dei fleste i Leikanger fått bankgiroen med medlemskort i posten. Dei som ikkje har fått bankgiroen, kan gå innom Sparebanken Sogn og Fjordane på Hermansverk.

For dei som betalar på nett, hugs å be om oblat/etikett for betalinga til å klistre på medlemskortet.

I medlemskontigenten inngår forsikring av barn under 13 år. Medlemskortet gir medlemsrabatt hjå Erling Røysum AS.