Medlemsavgift 2022

Det nærmar seg nytt år, og me nyttar sjansen til å informere om betaling av medlemsavgift for 2022: Familie* : 600 kr Enkeltmedlem : 350 kr Barn under 17 år : 250 kr Kontonummer: 3781 07 31029 Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemmar Velkomen som medlem! *) Eit familiemedlemskap dekkar born som… Read More Medlemsavgift 2022

Medlemskap 2020

Minner om betaling av medlemsavgift for 2020. Informasjon om medlemskap og prisar for 2020 finn ein her: https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/

Medlemsavgift 2019

Det blir inga endring i satsane, Syril vidarefører satsane for 2018: FAMILIE* 500 ENKELTMEDLEM 350 BARN UNDER 17 ÅR 250 Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235 Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemer Det blir ikkje lagt ut eller sendt bankgiroar i Posten. Bruk kvitteringen frå (nett-)banken som medlemskort! Velkomen som medlem!!… Read More Medlemsavgift 2019

Medlemsavgift 2018

Ny sesong er i gang og alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap. Medlemsskap inkluderer følgjande forsikring. Informasjon om medlemsavgifta finn du alltid her: https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/ FAMILIE 500 ENKELTMEDLEM 350 BARN UNDER 17 ÅR 250 Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235 Merk innbetalinga: Medlem <år> og namn på familiemedlemer Det vert ikkje lagt eller sendt… Read More Medlemsavgift 2018

Minner om medlemsavgift

Ny sesong er i gang og alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap. Medlemsskap inkluderer følgjande forsikring. Informasjon om medlemsavgifta finn du alltid her: https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/ FAMILIE 500 ENKELTMEDLEM 350 BARN UNDER 17 ÅR 250 Kontonummer: 3781 07 31029 Merk innbetalinga: Medlemsavgift <år> og namn på familiemedlemer Det vert ikkje lagt eller sendt ut bankgiroar. Ta… Read More Minner om medlemsavgift

Medlemsavgift 2017

Syril held medlemsavgifta på same nivå som i 2016. FAMILIE 500 ENKELTMEDLEM 350 BARN UNDER 17 ÅR 250 Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS: 88235 Merk innbetalinga med: Medlemsavgift og namn på familiemedlemer Meir om medlemsavgifta finn du alltid her. Velkomen som medlem!! PS! Det blir ikkje kravd inn medlemsavgift i 2017 via det elektroniske medlemsregisteret sidan… Read More Medlemsavgift 2017