Medlemsavgift 2018

Ny sesong er i gang og alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap. Medlemsskap inkluderer følgjande forsikring. Informasjon om medlemsavgifta finn du alltid her: https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/

FAMILIE 500
ENKELTMEDLEM 350
BARN UNDER 17 ÅR 250
  • Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235
  • Merk innbetalinga: Medlem <år> og namn på familiemedlemer

Det vert ikkje lagt eller sendt ut bankgiroar. Ta utskrift eller bilde av kvittering på betaling i nettbanken din. Kvitteringa på betalt medlemsavgift er ditt medlemskort!

Syril anonym kvittering