Medlemskap 2020

Nytt år og ny innbetaling av medlemsavgift.

Alle som deltek på treningsaktivitetar i regi av Syril må betale medlemskap til Syril i tillegg til treningsavgift innan særidrettane.

Informasjon om medlemskap og prisar for 2020 finn ein her. https://syril.no/idrettslaget/medlemsavgift/