Medlemsavgift 2017

Syril held medlemsavgifta på same nivå som i 2016.

FAMILIE 500
ENKELTMEDLEM 350
BARN UNDER 17 ÅR 250

Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS: 88235
Merk innbetalinga med: Medlemsavgift og namn på familiemedlemer

Meir om medlemsavgifta finn du alltid her. Velkomen som medlem!!

PS! Det blir ikkje kravd inn medlemsavgift i 2017 via det elektroniske medlemsregisteret sidan datakvaliteten på e-postadresser er for dårleg.