Medlemsavgift 2022

Det nærmar seg nytt år, og me nyttar sjansen til å informere om betaling av medlemsavgift for 2022:

Familie* : 600 kr

Enkeltmedlem : 350 kr

Barn under 17 år : 250 kr

Kontonummer: 3781 07 31029

Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemmar

Velkomen som medlem!

*) Eit familiemedlemskap dekkar born som bur på same adresse som forelder/foreldra. Dersom borna er studentar og bur borte for å studere, godtek vi at dei kan inngå i eit familiemedlemskap med forelder/foreldra.