Medlemsavgift 2019

Det blir inga endring i satsane, Syril vidarefører satsane for 2018:

FAMILIE* 500
ENKELTMEDLEM 350
BARN UNDER 17 ÅR 250

Kontonummer: 3781 07 31029 eller VIPPS til 88235
Merk innbetalinga med: Medlem <år> og namn på familiemedlemer

Det blir ikkje lagt ut eller sendt bankgiroar i Posten. Bruk kvitteringen frå (nett-)banken som medlemskort!

Velkomen som medlem!!

*) Eit familiemedlemskap dekkar born som bur på same adresse som forelder/foreldra. Dersom borna er studentar og bur borte for å studere, godtek vi at dei kan inngå i eit familiemedlemsskap med forelder/foreldra.