Innlevering av trimkort

Tursesongen går mot hell, men det framleis god tid att til å få gjort unna dei siste klippa. Erling Røysum Sport AS eller Små Livsgleder er klar til å ta imot kortet ditt. Hugs å skriva namn og tlf.nr på baksida av kortet. Vi minner om eigen trekning for barn fødd i 2002 og seinare blant… Read More Innlevering av trimkort

Video av turen

Syril trim har ei lita utfording til ungdomar eller vaksne, unge til sinns. Vil du hjelpe oss å lage små korte «time lapse»-videoar av turen fram til turpostane. Har du eit GoPro eller tilsvarande kamera, still det inn på å ta eitt bilete kvart sekund eller anna kvart sekund og gå turen. Det gir 3600 bilete… Read More Video av turen

Esefjorden rundt, 1. mai

Syril har motteke invitasjon til Esefjorden Rundt. Løpet eller turen er 8,5 km langt og går på asfalt utan særleg høgdeskilnad. For å komme til startplassen på Tjugum, tek ein skyssbåt frå Holmen (sentrum) over fjorden. Start ved Tjugum kyrkje nær Dragsvik og mål ved festplassen «Balahaugen» ca. 1 km frå sentrum. Aktive kan delta på… Read More Esefjorden rundt, 1. mai