Trekning Syril Trim

I kveld var det trekning for dei som har delteke og fullført Syril sitt turpostprogram og Trim 30. Premiane i år er gåvekort à kr 1.000 for turpostane og kr 500 for Trim 30. Ei stor takk til Erling Røysum AS og Små livgleder for delsponsing av premiane som gjer at vinnarsjansen blir enda høgare.… Read More Trekning Syril Trim

Topp trimsesong

Syril Trim flytta om på eit par postar i høve 2016 og introduserte Hest (1360 moh). Lista for 2017 vart lagt noko høgare. Ikkje uventa, med to lange postar som Kjeringafjell (1314 moh) og Hest på programmet, sokk salet av korta med alle 20 postane.  På den andre sida har salet av Trim 30-korta auka… Read More Topp trimsesong

Innlevering av trimkort

Tursesongen går mot hell, men det framleis god tid att til å få gjort unna dei siste klippa. Erling Røysum Sport AS eller Små Livsgleder er klar til å ta imot kortet ditt. Hugs å skriva namn og tlf.nr på baksida av kortet. Vi minner om eigen trekning for barn fødd i 2002 og seinare blant… Read More Innlevering av trimkort

Video av turen

Syril trim har ei lita utfording til ungdomar eller vaksne, unge til sinns. Vil du hjelpe oss å lage små korte «time lapse»-videoar av turen fram til turpostane. Har du eit GoPro eller tilsvarande kamera, still det inn på å ta eitt bilete kvart sekund eller anna kvart sekund og gå turen. Det gir 3600 bilete… Read More Video av turen

Esefjorden rundt, 1. mai

Syril har motteke invitasjon til Esefjorden Rundt. Løpet eller turen er 8,5 km langt og går på asfalt utan særleg høgdeskilnad. For å komme til startplassen på Tjugum, tek ein skyssbåt frå Holmen (sentrum) over fjorden. Start ved Tjugum kyrkje nær Dragsvik og mål ved festplassen «Balahaugen» ca. 1 km frå sentrum. Aktive kan delta på… Read More Esefjorden rundt, 1. mai