Trimkort 2022

Trimkorta er klare for sal, og straks på plass i butikkane

De kan kjøpe trimkort hjå Erling Røysum og Små Livsgleder. Same pris som før: kr. 50,- for trim-30 kort og kr. 100,- for trimkort turpostar. De kan betale kontant eller med vipps (til 88235). Om de betalar med vipps så husk å merke betalinga med «Trim» slik at inntekta går til trimgruppa. Generelt så oppmodar vi flest mogeleg om å betale med vipps.

Torill har og trimkort heime hjå seg som det er mogeleg å få kjøpt. Ta gjerne kontakt på førehand:

Torill: tlf. 97140861, Sjurli 7

Dersom de kjem til «våte» bøker eller «utskrivne» bøker så vil vi gjerne ha tilbakemelding om det, slik at vi kan få lagt ut nye bøker der det trengst.

Takk for fine foto-bidrag! Det er Bjørn Carlsen og Sigbjørn Råsberg som har levert bilda vi har brukt på trimkorta. Evelyn Saltnes Slinde har teke bildet som er brukt på innlegget her.

Til slutt vil vi takke sponsorane våre, Sogn Røyr AS og Byggmeister Langeteig & Volldal, for at de støttar trimgruppa sitt arbeid!

God trimsesong til alle!

Helsing oss i trimgruppa: Ingar Hals, Elianne Eggum, Renate Sæle og Torill Felde