Levering av trimkort

Frist for innlevering av trimkort er 1. november. De kan levere inn kort hjå Erling Røysum AS, Små livsgleder på Saften eller til Torill Felde (tlf. 97140861, Sjurli 7).

Trimgruppa tek gjerne imot forslag til nye trimpostar for komande år!